duminică, 30 ianuarie 2011

Despre Existentialism

In tineretea mea am fost fascinata de operele unor scriitori care faceau parte din curentul literar numit existentialism dar nu am reusit sa patrund prea mult in profunzimea filozofiei care sta la baza acestui curent. Noroc ca acum exista un blog in care am gasit intr-o forma concentrata esenta acestei filozofii. Scopul articolului din blogul respectiv este aplicarea acestei filozofii la un fapt de viata, eu o sa copiez numai pasajele mai generale:


Sartre, along with others such as Kierkegaard, Jaspers, Heidegger, Binswanger, Camus, articulated a philosophical view of life focused on the very fact of our existence -- hence "existentialism"

The four foundational ideas in existential philosophy are finitude, autonomy, responsibility, and authenticity.

Finitude recognizes that we are finite, that we are going to die and that typically we're not too happy about this prospect. We might find ourselves in denial of our own own eventual death and thereby limit our capacity to live fully in this moment. The saying goes, "we refuse the loan of life for fear of paying the debt of death."

Sartre, împreună cu alţii, cum ar fi Kierkegaard, Jaspers, Heidegger, Binswanger, Camus, au pus la punct un punct de vedere vedere filosofic despre viaţă axat pe faptul însuşi al existenţei noastre - de aici "existenţialismul"

Cele patru idei fundamentale în filosofia existenţială sunt finitudinea, autonomia, responsabilitatea, şiautenticitatea.

Finitudinea (Limitarea) recunoaşte că suntem finiti (ca viata noastrea este limitata), vom muri şi că,de obicei, nu suntem prea fericiti avand această perspectivă in fata.. Am putea să  ne aflam in faza in care negam propria noastre moarte si astfel sa ne limităm capacitatea de a trăi pe deplin în acestmoment. Se spune, " refuzam împrumutul de a trai, de teama de a plăti datoria de a muri."

Autonomy recognizes and invites us to be free -- free from the arbitrary influences of others and culture, free to be our own individual selves and to pursue our unique values, desires, and visions. It takes work to be autonomous, to break ourselves free from what Nietzsche called the "herd" mentality. It's just as hard for us today to figure out who we are and what we want when we are inundated with commercial messages and cultural images

Autonomia recunoaşte şi ne invită să fim liberi - liberi de influenţele arbitrare ale altora şi de influientele culturale, libertatea de a fi propriul nostru sine individual şi de a urmări valorile noastre unice, dorinţele, şi viziunile noastre. Este nevoie de muncă ca sa fim autonomi, pentru a ne elibera de ceea ce Nietzsche a numit "mentalitatea de "turma" . Este la fel de greu pentru noi astăzi ne dam seama cine suntem şi ce vrem când suntem inundaţi cu mesaje comerciale şi imagini culturale.

Responsibility according to the existentialists is, as the term implies, taking responsibility for our words and actions. We don't seek to lay blame on others or circumstances. We recognize that we are the creators of meaning and that if we want to live an authentic life, it's up to us to do so. 

Responsabilitatea dupa parerea existentialistilor este, după cum termenul presupune, asumarea responsabilităţii pentru cuvintele şi faptele noastre. Noi nu căutăm dam vina pe alţii sau pe circumstanţe. Noi recunoaştem suntem creatori ai scopului (vietii) şi că, dacă vrem să trăim o viaţă autentică, este la latitudinea noastra să facem acest lucru.
 
Authenticity is about living in accord with what is true for us. It's being responsive to our own values and knowing what these are beyond what other people and the culture tell us they should be. Authenticity is the courage to say what needs to be said, to be silent when silence is wisdom

Autenticitatea este despre a trăi în acord cu ceea ce este adevărat pentru noi. Este sa fim raspunzatori pentru valorile noastre proprii şi sa stim ca acestea sunt dincolo de ceea ce ne spun alţi oameni şi cultura ar trebui să fie. Autenticitatea este curajul de spune ceea ce trebuie să fie spus, sa taci atunci când tăcerea este înţelepciune.
 
M-am folosit la traducere de Google tanslate (pe care l-am bagat la Favorite) si am observat ca in locul propunerii de a contribui cu o traducere mai buna are o functie care iti ingaduie sa cortectezi punctual ceea ce ti se pare ca ar fi o versiune mai putin adaptat limbii romane, lucru care mi se pare ca ajuta mai mult pe cei care lucreaza la acest program decat corectarea groso-modo.
 

Niciun comentariu: