miercuri, 26 septembrie 2012

A fost odata o masina.

Voi cam cum v-ati simti daca in "viul noptii", pe la ora trei dimineata va bate un politist in usa si la intrebarea "Accident"? va intreaba daca a plecat la pescuit (nu trecuse o ora jumatate de cand ne despartisem cu o sarutare in pragul usii) si ca a fost identificat dupa ochelari? Noroc ca am inima si nervii tari si n-am lesinat, ci m-am interesat ce s-a intamplat, care e nr masinii implicate in accident (nu credeam ca a condus el, spunea ca o sa conduca un coleg de pescuit, dar nu ajunsese inca la el) si unde s-a petrecut evenimentul.

Politistii de la fata locului i-au comunicat prin telefon celui din fata mea (s-a prezentat, dar nu i-am retinut numele sau gradul) ca ranitii au fost dusi la spital, dar n-au putut preciza la care si sa ma grabesc sa vin sa iau bagajele din masina. Nu mai intru in amanunte, destul sa spun ca am niste vecini minunati, adevarati ingeri pazitori, in special ea, care a stiut cum sa ma calmeze si sa imi mentina moralul ridicat, iar sotul meu are adevarati prieteni si colegi de serviciu f saritori, care m-au ajutat cu bagajele si depozitarea masinii intr-un loc sigur.

In schimb informatiile primite de la politistii aflati la locul accidentului au fost...ce sa mai spun, ne-au trimis la alt spital si numai faptul ca au specificat ca exista si o alta alternativa ne-au dus pana la urma la camera de garda unde se afla sotul meu, de acum constient si in stare sa comunice cum se simte...mai bine decat era de asteptat avnd in vedere starea masinii, aflata intr-o forma mult mai proasta decat el.

Atatea oferte de ajutor nu am primit de cand sunt...cine spune ca roamanii nu sunt niste oameni de isprava greseste rau. Am fost ajutata si de fiica mea (noaptea mi-am amintit de ea abia in masina vecinei, shame on me) si voi mai fi ajutata. Trebuie sa le multumesc tuturor pentru tot ce au facut (si vor mai face) pentru noi.


Dar pentru ca afirmatia mea, "Creste hotia in Romania", sa capete noi valori portofelul sotului meu, aflat in buzunarul pantalonului, s-a evaporat cu acte si bani cu tot, taaman cand el era inconstient...Din fericire acum este lucid si se poate comunica perfect cu el, cu exceptia momentelor accidentului, din care nu-si mai aminteste nimic. Testul de alcoolemie a indicat ZERO.

Cum era sa mor de ras folosind Google Translate

Una din prietenel mele de pe face book, o sarboaica din Republica Serbia care face parte din Bosnia Hertzegovina ma iubeste f mult. Atat de mult incat a luat textul din articolul meu "Cum am ratat un spectacol aviatic" si i l-a dat domnului Google sa il traduca. Cum eu nu am habar de sarba nu pot sa-mi dau cu parerea cat e de corecta traducerea, dar m-am mirat ca stau aproape de Omaha...stiti domniile voastre, statul acela de peste ocean, din USA...

Si am inceput sa fac experiente. Intai am dat textul sarbesc la tradus in engleza. Nu a iesit atat de rau cat ma asteptam, insa un englez cred ca ar fi facut ochii mari vazand cum arata limba lui pe Google. Pe urma mi-a venit o idee: ia sa dau  eu textul sarbesc la traducerea in romana. Si atunci eram sa mor de ras. Am sa copiez pe rand traducerea textului romanesc in sarba,  apoi traducerea celui sarbesc in engleza si tot a celui sarbesc in romana. 

Како сам пропустио аеромитингу
Мало не пропуштају велики посао. Често немају да положи никакав напор. Понекад сте покушали да буду успешни у распутерии али свашта Уметнути и спремни, ви нисте способни ни за шта.

Али да пропустите нешто што се дешава право под нос, или чак одмах поред вас и изнад главе, да признам, то је мало теже. Али није немогуће.

Субота било авио-шоу у Омахи. То је неколико корака од куће. Све сам морао да урадим је да креће на сцени.

Али, као што је песма Нина Касијана "земље Мура у уста" Ништа није тако лако као што изгледа. Али прво да вам служе поезију, јер ми се веома свиђа, као да је направљен посебно за мене:

У Мура земље у устима,
Међутим, као што је мој.
Кад се пробудим ујутру,
Не седам, али је десет,
Долази послужавник са џемом
И чашу хладне воде.
А сласт кажу узми ме!
Стакло и кажу ми пије
Узми ме Пијте ме!
Лако је рећи!
Али уста да отварају,
То није тако лако!
-Помоћ! Хелп!
Кашика, брижан,
Отворим превише уста.
Они тако иде, кажем,
Ако ми помогнеш мало!

Али време је да се окупа!
Вода улази у собу
Са својим плавим флоунцес.
- Ми смо вам адресирање!
- Како желите да се пере?
Погледај се, лежећи у кревету!
Како желите да се лаут?
Тако да је у постељину!
А сада паперјаст пешкир
Лук, мека на дно
-Волео бих да трљајте на леђима
Не, драги мене, нема шансе!
Запитајте се и питају ме
Како изаћи из Дувет?
Ја хладно, топло је у кревету
Уосталом ја не пливам!

У Мура земље у устима,
Слушалице уста величине шталу,
А када падне у њу,
Све што желите и све што желите!
Сарму, а не лимови од говедине,
Топла супа, чорба,
Торта, компот, халва
Кобасице и циулама,
Краставац, итд.

Ја једем, ја сам надуван
Ништа, кран се овде узимам
И ја седим као вас,
Цоло-сенке-у лежаљци.
-Хута Хута, шта да кажем,
Па кад не радим ништа.
Лекције су на столу,
Али ја не занима лекције.
Седите и нап у лежаљци,
Они сами.
-Драги математике, не знам шта сте посрнути
Око три проблема да се реши!
Немам времена за глупости!
Мед граматика
Није антипатија!
Не стварно, кучко!
И преписује у инстант
Мој тренинга!
видим да сам урадио за њих!
Дођи, драги мој историју,
Осећам се као да сам меморију!
Запамтите да је боље
Који су се борили ко,
У тој години, он је ту место!
Предаје ми да нема времена уопште!

У Мура земље у устима,
Као Имам пријатеље!
Желим да Вам представимо нешто?
Јесу! Дођи безбојан!
То Пуиу-цатцх лети,
То Лица-И-кнедле.
То Мита-крос-нос
То Дута-јагњетина-масти
То Санда слееп ген
И то сам ја: Мех лењост.

све по цео дан
видиш? ништа.
и програм учитава.
стога није ни чудо,
Ја-мбие нешто
и превуците ме у кревет.
Ах! је мој мали сан!
А онда смо причали превише!
говоре ресинхронизационог
страшно уморан!
земље Мура у устима
спавам брзо крадеш!
није ни имао времена да каже на месец
Лаку ноћ ...! ...

Да ли сте видели: "Када сам се пробудио ујутру, / Није седам, али је десет" пола ... ништа не долази, морам да припреми доручак, и знам да је то потребно како се полако крећем. То у 11, требало би да почне шоу (мој муж каже да је раније почела) чак и не седи на столу есцајгом.

Зато сам узео туш, па сам припремио доручак, па смо пили кафу (мој муж има правило: пије кафу после 11:30, и поштује светост) док сам га убедили да одложи мало припреме Пецање за будуће игре последњих неколико сати.

После 13:30, огорчен непрекидно зујање изнад блока, ми урнит језеро. Стигли смо на време да види последњи платани слетање падобранаца прошле негде на супротној страни језера, шеширом на, на Црангаси ... Ако звер соба је била у реду сам могао да их користи за неке више снимака пристојан зум.

Ипак смиловао и оставио ме међу мисфирес, направи неке слике прелепог језера, од којих можете видети да неке. Ако погледате са пуно и пуно пажње на неке од њих можете видети тамнију тачкице представљају један падобранац. Па, ако сам зоом ...
Urmeaza textul in engleza

Wednesday, 26 September 2012
How did I miss air show
I nearly missed a great deal. Often do not have to deposit any effort. Sometimes you try to be successful in anything but rasputerii inserted and ready, you are not capable of anything.

But to miss what is happening right under your nose, or even right next to you and above your head, have to admit, it's a little harder. But not impossible.

Saturday was air show in Omaha. It is a few steps from the house. All I had to do was to move on stage.

But, as the song Nina Cassian "Moore countries in the mouth" Nothing is as easy as it looks. But first, to serve poetry, because I really like it, like it was made especially for me:

In Moore countries in the mouth,
However, as it is mine.
When I wake up in the morning,
Not seven, but ten,
It comes with a tray of jam
And a glass of cold water.
A sweetness they say take me!
Glass and say we drink
Take Me Drink Me!
Easy to say!
But his mouth open,
It's not so easy!
-Help! Help!
Spoon, caring,
I open my mouth too.
They way it works, I say,
If you help me out a bit!

But it's time to take a bath!
Water enters the room
With its blue flounces.
- We are addressing you!
- How do you want to wash?
Look at you, lying in bed!
How do you want to laut?
So it is in the bedding!
Now fluffy towel
Onions, soft-bottom
-I would love to rub on her back
No, dear me, no way!
Ask yourself and ask me
How to get out of the duvet?
I'm cold, it's warm in bed
Anyway I do not swim!

In Moore countries in the mouth,
Headphones mouth-sized barn,
And when you fall into it,
All you want and all you want!
Cabbage rolls, not sheets of beef,
Hot soup, stew,
Cake, compotes, halva
Sausages and Ciulla,
Cucumber, etc..

I eat, I'm stoned
Nothing, crane here taking
I sit like you,
Colo-shadow-in the hammock.
Hut-Hut, what to say,
So when I'm not doing anything.
Lessons are on the table,
But I'm not interested in the lessons.
Sit down and nap in the hammock,
They themselves.
-Dear math, I do not know what you stumble
About three problems to solve!
I have no time for nonsense!
Med Grammar
Not dislike!
No really, you bitch!
I transcribed the instant
My training!
I see that I did for them!
Come, my beloved history
I feel like I have the memory!
Remember that it is better
Who fought who,
In that year, it is the place!
He teaches me to no time at all!

In Moore countries in the mouth,
As I have friends!
I want to introduce you to something?
Are! Come colorless!
It Puiu-catch flies
Face it-I-dumplings.
It Mita Cross-nose
It Duta-lamb-fat
It Sanda sleep gene
And this is me: Meh laziness.

all all day
see? nothing.
and program loading.
therefore it is no wonder,
I-mbie something
and drag me to bed.
Ah! my little dream!
And then we talked too much!
speak resynchronization
very tired!
Moore countries in the mouth
sleep quickly steal!
did not even have time to say to the moon
Good night ...! ...

Have you seen: "When I woke up in the morning / Not seven, but ten" half ... nothing comes, I have to prepare breakfast, and I know that it is necessary to move slowly. That at 11, you should start the show (my husband says it started earlier) does not even sit at the table cutlery.

So I took a shower, so I prepared breakfast, so we had a coffee (my husband has a rule: drink coffee after 11:30, and respects the sanctity of) until I persuaded him to delay a little preparation Fishing for future games the last few hours.

After 13:30, exasperated constantly buzzing above the block, we urnit lake. We arrived in time to see the last plane trees paratroopers landing last somewhere on the opposite side of the lake, the hat, the Crangasi ... If the animal room was fine I could use them for some more decent shots zoom.

Yet mercy and left me among the misfires, make some beautiful pictures lake, from which you can see some. If you look with lots and lots of attention to some of them you can see the dark dots represent a paratrooper. Well, if I zoom ...

Citind textul in engleza am inceput sa ma intreb cum se depoziteaza un efort, ce-o fi aia " rasputerii inserted and ready" (deh, daca folosesc cuvinte mai putin uzitate, al doilea i la rasputeri e un typo, pt cine nu stie, greseala de dactilografie) cum a devenit poezia cantec, etc. Dar stati sa vedeti retroversia, mi s-a parut de coma, efectiv nu mi-am recunoscut textuletul, despre poezia Ninei Casian ce sa mai spun...

Cum am dor de spectacol aerian

Am pierdut aproape o afacere mare. De multe ori nu trebuie să depui nici un efort. Uneori, când încercați să fie de succes în nimic, dar rasputerii introduce și gata, nu ești capabil de nimic.

Dar să fi dor de ceea ce se întâmplă chiar sub nasul tău, sau chiar chiar lângă tine și deasupra capului tău, trebuie să recunosc, e un pic mai greu. Dar nu imposibil.

Sâmbătă a fost spectacol aerian în Omaha. Acesta este la câțiva pași de casa. Tot ce a trebuit să fac a fost să se mute pe scenă.

Dar, cum Nina Cassian cântec "țările Moore in gura" Nimic nu este la fel de ușor cum pare. Dar, mai întâi, pentru a servi poezie, pentru că într-adevăr place, așa cum a fost făcut special pentru mine:

În țările Moore în gură,
Cu toate acestea, așa cum este a mea.
Când mă trezesc dimineața,
Nu șapte, ci zece,
Acesta este dotat cu o tava de blocaj
Și un pahar de apă rece.
O dulceata ei spun să mă ia!
Sticla si spune bem
Ia-mă să beau!
Ușor de spus!
Dar deschide gura,
Nu e așa de ușor!
-Ajutor! Ajutor!
Lingură, atent,
Am deschis gura mea.
Ei modul în care funcționează, spun,
Dacă mă ajuți un pic!

Dar e timpul să fac o baie!
Apa intră în cameră
Cu volane sale albastre.
- Va abordarea!
- Cum vrei să se spele?
Uită-te la tine, culcat în pat!
Cum vrei să Laut?
Deci, este în paturile!
Acum pufos prosop
Ceapă, soft-fund
-Mi-ar plăcea să freca pe spate
Nu, draga mea, nici un fel!
Intreaba-te și întreabă-mă
Cum sa iesi din plapuma?
Mi-e frig, e cald în pat
Oricum eu nu înot!

În țările Moore în gură,
Casti gura de dimensiuni hambar,
Și atunci când cazi în ea,
Tot ce vrei si tot ce vrei!
Sarmale, nu foi de carne de vită,
Supa fierbinte, tocană,
Tort, compoturi, halva
Cârnați și Ciulla,
Castravete, etc.
Am mâncat, am drogat
Nimic, macara aici luând
Eu stau ca tine,
Colo-umbra-în hamac.
Coliba-Hut, ce să spun,

Așa că atunci când eu nu fac nimic.
Lecțiile sunt pe masă,
Dar eu nu sunt interesat în cadrul lecțiilor.
Stai jos și pui de somn în hamac,
Ei se.
-Draga matematica, nu știu ce să cazi în păcat
Despre trei probleme de rezolvat!
Nu am timp pentru prostii!
Med gramatică
Nu mi place!
Nu într-adevăr, târfă!
Am transcris instantanee
Formarea mea!
Văd că am făcut-o pentru ei!
Vino, istoria iubitul meu
Mă simt ca și cum am avea de memorie!
Amintiți-vă că este mai bine
Care au luptat, care,
În acel an, acesta este locul!
El mă învață să nu timp, la toate!

În țările Moore în gură,
Așa cum am prieteni!
Vreau să vă prezint ceva?
Sunt! Vino incolor!
Acesta Puiu-prinde muște
Recunoaște-I-găluște.
Acesta Mita Cross-nas
Acesta Duta-miel-grasimi
Acesta Sanda gena somn
Și acest lucru este mine: lenea Meh.
toate toată ziua
vezi? nimic.
și programul de încărcare.
 

Prin urmare, nu este de mirare,
I-mbie ceva
și mă trageți în pat.
Ah! micul meu vis!
Și apoi am vorbit prea mult!
Vorbim de resincronizare
foarte obosit!
Țările Moore în gură
dormi fura repede!
nici măcar nu avea timp să-i spun luna
Noapte buna ...! ...

Ați văzut: "Când m-am trezit în dimineața / Nu șapte, ci zece" jumătate ... nimic nu vine, am să pregătesc micul dejun, și știu că este necesar să se mute încet. Ca la 11, ar trebui să înceapă spectacolul (sotul meu spune că a început mai devreme) nu sta chiar la masa tacâmuri.

Așa că am făcut un duș, așa că am pregătit micul dejun, asa ca am avut o cafea (sotul meu are o regulă: beau cafea după 11:30, și respectă sfințenia), până când l-am convins să amâne un pescuit puțină pregătire pentru jocurile viitoare în ultimele câteva ore.

Dupa 13:30, exasperat în mod constant zumzet de mai sus bloc, am urnit lac. Am ajuns la timp pentru a vedea ultimul avion copaci aterizare parașutiști ultima undeva pe partea opusă a lacului, pălărie, Crangasi ... În cazul în cameră animalul a fost bine aș putea să le folosesc pentru unele mări fotografii mai decent.

Cu toate acestea, mila si ma lasat printre rateuri, face unele frumoase peisaje lac, din care puteți vedea unele. Dacă te uiți cu o mulțime și o mulțime de atenție la unele dintre ele, puteți vedea puncte negre reprezintă un parașutist. Ei bine, dacă aș mări ...


Ah, Doamne, o masina agramata mai lipsea. M-am crucit cand am vazut ca traduce candva "iubit-o" in loc de "iubito", dar sa zica "ma lasat" in loc de "m-a lasat"...parca ar fi dat Bacul anul asta...
Hopaaaaa. Am copiat frumusel articolul sa vad cum iese daca il traduc direct in engleza, dar din greseala la setare a ramas ca il traduc din sarba in romana si uite ce a iesit. A scris bine Lacul Morii, dar ce cauta acolo Johnny Depp? Ca am pasuni langa casa nu ma mai mir...Doamne, am si orgasm...Cred ca de la atata ras...Dar surpriza porno nu se opreste aici, pt ca baiatul din poezie are si ejaculare, daca nu ma credeti, verificati mai jos..Dar cel putin e bine ca scrie pizza si nu...

Cum am ratate ONU spectacol Aviatic
Cu Ratež CEVA Nu Mare Lucru. De multe Emisiuni Ori Nu TREBUIE NICI UN cu Johnny Depp EFORT. Altea și straduiesti DIN rasputerii cu har și succes de tot felul lucruri esti interpun dig, Nu mai frecventă la vârstnici de Nimitz.

Mana din Ratež CEVA ingrijire este petrec chiar Sat Nasul tau, SAU MAI competențe Langa exact ce chiar deasupra capului tau, recunoasteti, e mai CEVA Greu. Dar Nu imposibil.

Sambata o avut loc PE UN spectacol Aviatic Lacul Morii. Adica La Casa de Cativa pășuni. Toth va aveam de epoca Ro: cu ma misc PANA LA locul faptei.

Dar, CA Nina Cassian în poezia "In Tara lui Moore-n Gura" NIMIC Nu Atat de aburi orgasm de Usora. Dar hai mai INTA și servesc dumneavoastră poezia, pt ca imi place tare mult, Parc AR FI Fost Ro: specială pt mine:

În Tara Moore lui-n Gura,
Thoth-mi ESTE PE Masura.
CAND MA de Scol Dimineata,
Nu de șoaptă, ci prin Zece,
De viță de vie-pan va dulceata
Veți Pahar ne-a spus APA.
Sunteți dulceata fir: ia-ma!
Sunteți de sârmă paharul: a fost ma-
Ia-ma-ma Bea!
Usora de Zis!
Insa, împingând cu deschizi,
Nu-i deloc asa Usora!
-Ajutor! Ajutor!
Lingurita, grijulie,
Mie imi deschide împingere.
Hei, ASA Mai îmbinare, zic,
Rață ajute onu ma pic!

Dar e Timpul cu Baie fac!
Apa intra în Odai
Cu-volanele si albastra.
- Nu-Adresa domniei voastre!
- Vino cu Cum fiti spalat?
Uite-asa, culcat în pat!
Vino cu ejaculare fiti Laut?
Uite-oră, în asternut!
IAR, ACUM prosopul pentru a pufos
Mai mult pantă, moale, Pana
-Eu cu Frece tau as vrea, PE val
-Nu, Vai de mine, în mod necesar Mesaj!
Intreaba-ma si tu intreaba-
Oală cu IES DIN Cum plapuma?
Afar-FRIG și, în transportul rutier a fost Cald
Prin date de palmier data, nu ma arde!

În Tara Moore lui-n Gura,
Cinstește pisica împingerea sura,
Ești indata-pizza-n ea
Veți vrei tot și tot ce vrea!
Sarmalute-n FOI de vita
Supa Calda, tocanita,
Cozonac, Compot, halvita
Carnaciori te Ciulla,
Muratura, etc.

Am mancato, de m-am umflat
Nu-și Nimitz, ungurii, IATA CA Sus pe IA MA
Si m-aseaza Dupa lot,
Colo-n umăr-NTR-UN Hamaca.
Coliba-Hut, va zic,
Etapa-si CAND Nu faci Nimitz.
Lectiile stau pe masa
Frumos cadou de lectio Nu-mi câini.
Stau vă Motai în Hamaca,
Singur doriți FAC.
-Buna aritmetica, Nu-mpiedica stiu'll
Cu rezolve problemele fierbinți Trei!
Eu nu am de fleacuri timp!
Buna mea gramatica
Nu fi antipático!
Nu fi oreionul, nesuferita!
Ai transcrie Intr-o CLIPit
Exercitiile Mele!
de n-am eu ca TIMP de elemente!
Hai dragi măsu istorii,
N-am chef de memorie am!
Tina Mai minte acest stadiu,
Pentru a face o luptat să fac,
Veți fi într-o grija n-op!
Eu nu am de TVA TIMP deloc!

În Tara Moore lui-n Gura,
Am prieteni Cu PE Masura!
Fierbi cu tine-i cumva prezinta?
Cu un Ro:! Inco Poftiti!
Asta-i-Puiu PRINDE-trebuie,
Asta-Oamenii-si-vreau galuste.
Asta-i MIT-Strabon-ne
Asta-i-Duta-gras mielul
Asta-i nisip în gene-somn
Si-ASTA-UE: burduf de lene.

toata ziulica-toata,
ATI vazut? Nu fac Nimitz.
Puteți programul incarca.
astfel, Nu de Mirar,
ma-mbie parca CEVA CA
Tu trage la culcare ma.
Ah! imi ESTE de somn pic!
te-apoi, Prea mult am vorbit Voi!
CAND vorbesc mai multisor
obosesc ingrozitor!
Tara Moore în lui-n Gura
Repede somnul și furaje!
Frumos și n-TIMP Spui cu La Luna
Noapte ... Revolta! ...

Ati vazut "CAND MA de Scol Dimineata, / Nu de șoaptă, prin CI Zece" jumatate ... Nu viță de vie Nimitz, TREBUIE cu pregatesc micul Dejun ue, vă dureaza cu o CA, pisica de la ma misc incet. Incat de 11, CAND TREBUIE cu spectacolul inceapa (sotul între fire și ca mai devreme inceput Cu) Macar NICI NU asezasem tacamurile maselor PE.

Pan am facut ONU DUS, Pan Am pregătit micul Dejun, Pan-Am baut cafeluta nu (sotul sunt printre reglementare: cafeaua au fost Dupa ora 11:30, vă veți sfintenie pe RESPECTA) Pana l-am convins cu Amane onu pic pregatirile pt viitoarea Partida de Pescuit în trecut minereu Cateva.

Dupa 13:30, exasperati de bazaitul continuo de deasupra blocului, am-am urnit preveni lac. Am ajuns pe ultimul TIMP avionul vedem cu asalt grijă Ultimii parasutisti undeva celalalt mal al Lacului preveni, Departe pălărie, prevenind Crangasi ... Duck bestia de pute epoca camera OK cu pct. ii folosesc zoomul nu reprezintă mai acatarii.

Cu milostivit Totus tu ma lasat, PrintRite rateuri, nu o fac poze cu cel Lacul minunat, dintre grija Puteți Vedea tine Voi Cateva. Rață dvs. a uitat cu mai multe, mai multe ATENTIE au introdus la DIN vrei Puteți Vedea mai ONU punctulet intunecat grijă reprezinta parasutist ONU. Eh, daca imi zoomul functiona ...


Care va sa zica eu stiu sa scriu in sarba si habar nu aveam. Mare ti-e gradina, Doamne...  si multe surprize ai in ea...Imi place grozav chestia asta de la urma cu rata "Rață dvs. a uitat cu mai multe" Pentru ca Google e destept si stie mai bine ce vreau, cand am setat sa se traduca in romana mi-a bagat automat in cealalta casuta textul in sarba...E mai destept ca mine, trebuie sa recunosc. Pana la urma s-a indurat si mi-a servit traducerea in engleza, care suna ceva mai acceptabila decat reconversia din sarba:

Little miss no big deal. Often do not have to deposit any effort. Sometimes you try to be successful in rasputerii but all sorts of things interpose and ready, you're not capable of anything.But to miss something that is happening right under your nose, or even right next to you and above your head, admit it, it's a bit harder. But not impossible.

Saturday there was an air show in Omaha. That is a few steps from home. All I had to do was move me to the scene.

But as the poem Nina Cassian "The country's Mura in the mouth" nothing is so easy as it seems. But first let you serve poetry, for I like very much, like it was made especially for me:

In the country's Mura in the mouth,
however as is my.
When I wake up in the morning,
Not seven, but ten,
Comes a tray with jam
And a glass of cold water.
And sweetness say take me!
Glass and say drink me
Take me! Drink me!
Easy to say!
But mouth to an open,
That's not so easy!
-Help! Help!
Spoon, caring,
I open my mouth too.
They go so, I say,
If you help me a bit!

But it's time to take a bath!
Water enters the room
With her blue flounces.
- We are addressing you!
- How do you want to be washed?
Look at you, lying in bed!
How do you want to be laut?
There's so in bedding!
And now the fluffy towel
Bow, soft to bottom
-I would like to rub on the back
No, dear me, no way!
Ask yourself and ask me
How do I get out of the duvet?
I cold outside, it's warm in bed
After all I do not swim!

In the country's Mura in the mouth,
Headphones a mouth the size of a barn,
And once you fall-in it,
Everything you want and everything you want!
Cabbage rolls, not sheets of beef,
Hot soup, stew,
Cake, compote, halva
Sausages and ciulama,
Pickles, etc..

I eat, I inflated
Nothing, a crane up here as I take
And I sit as you please,
Colo-shadow-into a hammock.
-Huta Huta, what to say,
Well when I do nothing.
Lessons are on the table,
But I do not care lessons.
Sit and nap in the hammock,
They are alone.
-Dear math, I do not know what you stumble
About three problems to solve!
I do not have time for nonsense!
Honey grammar
Not antipathy!
Not really, bitch!
And transcribed in an instant
My workouts!
see that I did for them!
Come, my dear history,
I feel like I memory!
Remember you better
Who fought who,
In that year, it did that place!
Teaches me to no time at all!

In the country's Mura in the mouth,
As I have friends!
I want to introduce you something?
They did! Come in colorless!
That Puiu-catch flies,
That Lica-I-dumplings.
That Mita-cross-nose
That Duta-lamb-fat
That Sanda-sleep gene
And that's me: Bellows laziness.

all-all day long
you see? do nothing.
and program loading.
thus no wonder,
I-mbie something like
and drag me to bed.
Ah! is my little sleep!
And then we talked too much!
they speak multisite
awful tired!
the country's Mura in the mouth
sleep fast you steal!
did not even have time to say to month
Goodnight ...! ...

Have you seen: "When I wake up in the morning, / Not seven, but ten" half ... nothing comes, I need to prepare breakfast, and know that it takes at how slowly I move. That at 11, you should start the show (my husband says that he started earlier) does not even sit on the table cutlery.

So I took a shower, so I prepared breakfast, so we drank coffee (my husband has a rule: drink coffee after 11:30, and respects the sanctity) until I convinced him to postpone a little preparation Fishing for future game last several hours.

After 13:30, exasperated by the continuous buzzing above the block, we urnit lake. We arrived in time to see the last plane landing paratroopers last somewhere to the far side of the lake, hat on, to Crangasi ... If the beast room was OK I could use them for some more shots decent zoom.

Still had mercy and left me among misfires, make some pictures of the beautiful lake, of which you can see you some. If you look with lots and lots of attention to some of them you can see a darker dots representing a paratrooper. Well, if I zoom function ..


Si acum, pour la bonne bouche, in caz ca v-a fost lene sa revedeti textul initial, la care am muncit cateva zile (in sensul ca l-am inceput si am uitat de el cateva zile) iata-l:

Cum am ratat un spectacol aviatic
Sa ratezi ceva nu e mare lucru. De multe ori nu trebuie sa depui nici un efort. Alteori te straduiesti din rasputerii sa ai succes dar tot felul de lucruri se interpun si gata, nu mai esti in stare de nimic.

Dar sa ratezi ceva care se petrece chiar sub nasul tau, sau mai exact langa tine si chiar deasupra capului tau, recunoasteti, e ceva mai greu. Dar nu imposibil.

Sambata a avut loc un spectacol aviatic pe Lacul Morii. Adica la cativa pasi de casa. Tot ce aveam de facut era sa ma misc pana la locul faptei.

Dar, ca in poezia Ninei Cassian  "In tara lui Mura-n Gura" nimic nu e atat de usor cum pare. Dar hai mai intai sa va servesc poezia, pt ca imi place tare mult, parca ar fi fost facuta special pt mine:

In tara lui Mura-n Gura,
totu-mi este pe masura.
Cand ma scol de dimineata,
Nu la sapte, ci la zece,
Vine-o tava cu dulceata
Si-un pahar cu apa rece.
Si dulceata zice: ia-ma!
Si paharul zice: bea-ma
Ia-ma!Bea-ma!
Usor de zis!
Insa gura s-o deschizi,
Nu-i deloc asa usor!
-Ajutor! Ajutor!
Lingurita, grijulie,
Imi deschide gura mie.
Ei, asa mai merge, zic,
Daca ma ajuti un pic!

Dar e timpul sa fac baie!
Apa intra in odaie
Cu volanele-i albastre.
- Ne-adresam domniei voastre!
- Cum doriti sa fiti spalat?
Uite-asa, culcat in pat!
Cum doriti sa fiti laut?
Uite-asa, in asternut!
Iar, acum prosopul cel pufos
Se inclina, moale, pana jos
-Eu sa va frec as vrea , pe spate
-Nu, vai de mine, nu se poate!
Intreaba-te si intreaba-ma
Cum pot sa ies din plapuma?
Afara-i frig, in pat e cald
La urma urmei nu ma scald!

In tara lui Mura-n Gura,
Casti o gura cat o sura,
Si indata-ti pica-n ea,
Tot ce vrei si tot ce ai vrea!
Sarmalute-n foi de vita,
Supa calda, tocanita,
Cozonac, compot, halvita
Carnaciori si ciulama,
Muraturi, etc.

Am mancat, de m-am umflat
Nu-i nimic, o macara, iata ca pe sus ma ia
Si m-aseaza dupa plac,
Colo-n umbra-ntr-un hamac.
Huta-huta, ce sa zic,
Bine-i cand nu faci nimic.
Lectiile stau pe masa,
Dar de lectii nici nu-mi pasa.
Stau si motai in hamac,
Ele singure se fac.
-Draga aritmetica, nu stiu ce te-mpiedica
Sa rezolvi vreo trei probleme!
Eu de fleacuri nu am vreme!
Draga mea gramatica,
Nu fi antipatica!
Nu fi zau, nesuferita!
Si transcrie intr-o clipita
Exercitiile mele!
vezi ca eu n-am timp de ele!
Hai, draga mea istorie,
N-am chef sa am memorie!
Tine minte tu mai bine,
Cine s-a luptat cu cine,
In ce an si-n care loc!
Eu sa-nvat nu am timp deloc!

In tara lui Mura-n Gura,
Am prieteni pe masura!
Vreti sa vi-i prezint cumva?
S-a facut! Poftiti incoa!
Asta-i Puiu-prinde-muste,
Asta-i Lica-vreau-galuste.
Asta-i Mita-straba-nas
Asta-i Duta-mielul-gras
Asta-i Sanda-somn in gene
Si-asta-s eu: burduf de lene.

toata-toata ziulica,
ati vazut? nu fac nimica.
si programul se incarca.
astfel, nu e de mirare,
ca ceva ma-mbie parca
si ma trage la culcare.
Ah! imi este somn de pic!
si-apoi, prea mult am vorbit cu voi!
cand vorbesc mai multisor
obosesc ingrozitor!
in tara lui Mura-n Gura
somnul repede te fura!
nici n-ai timp sa spui la luna
...Noapte buna!...

Ati vazut:  "Cand ma scol de dimineata, /Nu la sapte, ci la zece" jumatate...nu vine nimic, trebuie sa pregatesc eu micul dejun, si sa stiti ca dureaza, la cat de incet ma misc. Incat la 11, cand trebuia sa inceapa spectacolul (sotul meu zice ca a inceput mai devreme) nici macar nu asezasem tacamurile pe masa.

Pana am facut un dus, pana am pregatit micul dejun, pana ne-am baut cafeluta (sotul meu are o regula: cafeaua se bea dupa ora 11:30, si o respecta cu sfintenie) pana l-am convins  sa amane un pic pregatirile pt viitoarea partida de pescuit au trecut cateva ore.

Dupa 13:30, exasperati de bazaitul continuu de deasupra blocului, ne-am urnit spre lac. Am ajuns la timp sa vedem ultimul avion care desanta ultimii parasutisti undeva spre celalalt mal al lacului, hat departe, spre Crangasi...Daca bestia de camera era OK puteam sa ii folosesc zoomul pt niste poze mai acatarii.

S-a milostivit totusi si m-a lasat, printre rateuri, sa fac niste poze cu lacul cel minunat, dintre care puteti vedea si voi cateva. Daca va uitati cu multa, multa atentie la unele din ele puteti vedea un punctulet mai intunecat care reprezinta un parasutist. Eh, daca imi functiona zoomul...

Cum am ratat un spectacol aviatic

Sa ratezi ceva nu e mare lucru. De multe ori nu trebuie sa depui nici un efort. Alteori te straduiesti din rasputerii sa ai succes dar tot felul de lucruri se interpun si gata, nu mai esti in stare de nimic.

Dar sa ratezi ceva care se petrece chiar sub nasul tau, sau mai exact langa tine si chiar deasupra capului tau, recunoasteti, e ceva mai greu. Dar nu imposibil.

Sambata a avut loc un spectacol aviatic pe Lacul Morii. Adica la cativa pasi de casa. Tot ce aveam de facut era sa ma misc pana la locul faptei.

Dar, ca in poezia Ninei Cassian  "In tara lui Mura-n Gura" nimic nu e atat de usor cum pare. Dar hai mai intai sa va servesc poezia, pt ca imi place tare mult, parca ar fi fost facuta special pt mine:

In tara lui Mura-n Gura,
totu-mi este pe masura.
Cand ma scol de dimineata,
Nu la sapte, ci la zece,
Vine-o tava cu dulceata
Si-un pahar cu apa rece.
Si dulceata zice: ia-ma!
Si paharul zice: bea-ma
Ia-ma!Bea-ma!
Usor de zis!
Insa gura s-o deschizi,
Nu-i deloc asa usor!
-Ajutor! Ajutor!
Lingurita, grijulie,
Imi deschide gura mie.
Ei, asa mai merge, zic,
Daca ma ajuti un pic!

Dar e timpul sa fac baie!
Apa intra in odaie
Cu volanele-i albastre.
- Ne-adresam domniei voastre!
- Cum doriti sa fiti spalat?
Uite-asa, culcat in pat!
Cum doriti sa fiti laut?
Uite-asa, in asternut!
Iar, acum prosopul cel pufos
Se inclina, moale, pana jos
-Eu sa va frec as vrea , pe spate
-Nu, vai de mine, nu se poate!
Intreaba-te si intreaba-ma
Cum pot sa ies din plapuma?
Afara-i frig, in pat e cald
La urma urmei nu ma scald!

In tara lui Mura-n Gura,
Casti o gura cat o sura,
Si indata-ti pica-n ea,
Tot ce vrei si tot ce ai vrea!
Sarmalute-n foi de vita,
Supa calda, tocanita,
Cozonac, compot, halvita
Carnaciori si ciulama,
Muraturi, etc.

Am mancat, de m-am umflat
Nu-i nimic, o macara, iata ca pe sus ma ia
Si m-aseaza dupa plac,
Colo-n umbra-ntr-un hamac.
Huta-huta, ce sa zic,
Bine-i cand nu faci nimic.
Lectiile stau pe masa,
Dar de lectii nici nu-mi pasa.
Stau si motai in hamac,
Ele singure se fac.
-Draga aritmetica, nu stiu ce te-mpiedica
Sa rezolvi vreo trei probleme!
Eu de fleacuri nu am vreme!
Draga mea gramatica,
Nu fi antipatica!
Nu fi zau, nesuferita!
Si transcrie intr-o clipita
Exercitiile mele!
vezi ca eu n-am timp de ele!
Hai, draga mea istorie,
N-am chef sa am memorie!
Tine minte tu mai bine,
Cine s-a luptat cu cine,
In ce an si-n care loc!
Eu sa-nvat nu am timp deloc!

In tara lui Mura-n Gura,
Am prieteni pe masura!
Vreti sa vi-i prezint cumva?
S-a facut! Poftiti incoa!
Asta-i Puiu-prinde-muste,
Asta-i Lica-vreau-galuste.
Asta-i Mita-straba-nas
Asta-i Duta-mielul-gras
Asta-i Sanda-somn in gene
Si-asta-s eu: burduf de lene.

toata-toata ziulica,
ati vazut? nu fac nimica.
si programul se incarca.
astfel, nu e de mirare,
ca ceva ma-mbie parca
si ma trage la culcare.
Ah! imi este somn de pic!
si-apoi, prea mult am vorbit cu voi!
cand vorbesc mai multisor
obosesc ingrozitor!
in tara lui Mura-n Gura
somnul repede te fura!
nici n-ai timp sa spui la luna
...Noapte buna!...

Ati vazut:  "Cand ma scol de dimineata, /Nu la sapte, ci la zece" jumatate...nu vine nimic, trebuie sa pregatesc eu micul dejun, si sa stiti ca dureaza, la cat de incet ma misc. Incat la 11, cand trebuia sa inceapa spectacolul (sotul meu zice ca a inceput mai devreme) nici macar nu asezasem tacamurile pe masa.

Pana am facut un dus, pana am pregatit micul dejun, pana ne-am baut cafeluta (sotul meu are o regula: cafeaua se bea dupa ora 11:30, si o respecta cu sfintenie) pana l-am convins  sa amane un pic pregatirile pt viitoarea partida de pescuit au trecut cateva ore. 

Dupa 13:30, exasperati de bazaitul continuu de deasupra blocului, ne-am urnit spre lac. Am ajuns la timp sa vedem ultimul avion care desanta ultimii parasutisti undeva spre celalalt mal al lacului, hat departe, spre Crangasi...Daca bestia de camera era OK puteam sa ii folosesc zoomul pt niste poze mai acatarii.

S-a milostivit totusi si m-a lasat, printre rateuri, sa fac niste poze cu lacul cel minunat, dintre care puteti vedea si voi cateva. Daca va uitati cu multa, multa atentie la unele din ele puteti vedea un punctulet mai intunecat care reprezinta un parasutist. Eh, daca imi functiona zoomul...

In poza de mai sus si in cateva din cele urmatoare (vreo cinci) exista si cate un parasutist

Lacul parea extrem de curat la prima vedere. Doar la prima.
 Uite-asa se pescuieste, cu momeli adecvate.

vineri, 21 septembrie 2012

Creste hotia in Romania

Desigur, titlul ales de mine nu mai e o noutate pt nimeni. Noutatea pt mine a fost ca am constatat ca ni s-au furat unele chestii in premiera. Ca de la tara, dintr-un sopron incuiat, ni s-au furat, dupa ce s-a spart un geam, bicicleta sotului meu si cam tot ce a fost fieratanie, inclusiv suruburile si piulitele adunate de Tatitu cu grija ani de zile si carate cu o galeata de fier gasita la fata locului nu ma mir, nici ca parii formati cu grija de subsemnata din crengile de dud care crescusera prea mari si amenintau sa rupa sarmele comunitatii au luat calea bejeniei, nu m-am mirat deloc. La ce sa te astepti cand noi vizitam casa aceea cam o data pe luna,?

Dar strugurii (e drept, doar o parte) din via de la camp disparuti nu se stie unde taman inainte de a ne duce noi sa ii culegem au fost o premiera total nedorita. Nu ne-a mangaiat deloc ca altora li s-a cules chiar toata via. Daca hotii de struguri e posibil sa foloseasca rodul muncii noastre (am platit pe cineva sa taie via, sa o sape, sa o lege, in fine, ce trebuie) in scop propriu, marind numarul cazurilor de ciroza alcoolica din republica iar parii au fost arsi cu folos in iarna grea ce a trecut e clar ca fierul vechi a fost vandut la "reciclatori". Ei bine pe "reciclatorii" astia lacomi de avere, care pratic incurajeaza furatul, i-as spanzura de manutele alea cu care ii platesc pe hoti...

O alta premiera neplacuta ma astepta la Bucuresti. O f buna prietena, cu care corespondez de mult prin email, m-a abonat la o revista numita Korea. Plicul in care a sosit revista a fost gasit de sotul meu pe scara spre subsol, decupat cu grija si...gol. N-am idee cine dintre vecinii, vizitatorii vecinilor sau muncitorii care mai mesteresc pe la subsol stie engleza, incat sa se fi putut delecta cu revista furata.

Ma gandeam sa pun un biletel prin care sa rog faptasul, dupa ce citeste revista, sa faca in asa fel in cat sa imi parvina, dar mi-a pierit orice chef de a face eforturi zadarnice apeland la bruma de constiinta ce ar exista in cineva atat de grjuliu cu plicurile venite de peste mari si tari.

Grill de Toamna

De la o vreme gatesc mult mai rar. Rezultatul deja se vede in subtierea siluetei...nu e chiar ce trebuie, dar sunt sperante...Totusi, ca sa nu imi pierd indemanarea, din cand in cand ma mai apropiu de aragaz. Asa ca saptamana trecuta ma gatit pulpe de pui superioare cu naut. Am facut insa ceva extrem de simplu.

Dar intai trebuie sa va spun ca voiam sa fac pui cu linte, nu cu naut, dar cand m-am dus in camara, surprise, surprise, in punga respectiva era naut si nu linte,,,lintea o consumasem de mult si nu mi-am improspatat rezervele fiind convinsa ca...

Ar fi trebuit sa pun boabele respective la inmuiat de cu seara, ( pentru linte operatia nu e necesara) dar nu mai era timp, trebuia sa gatesc pt ca sa avem de mancare la culesul viei. Asa ca am fiert niste apa pe care am aruncat-o peste boabele clatite cu apa si am lasat la fiert la foc mic pret de vreo doua ore, cel putin. 

Intre timp am facut o ciorba de dovlecei cu "ciocanele" (pulpele inferioare de pui), am tocat mai multe cepe pestisori, am curatat si tocat marunt si cativa catei de usturoi. Dupa ce pulpele de pui s-au rumenit usor intr-o tigaie le-am scos si am inabusit ceapa si usturoiul. Apoi am pus pulpele inapoi in tigaie, peste ceapa si usturoi, am turnat un pic de apa si am lasat sa se fragezeasca bine puiul.

Cand am decretat ca nautul e suficient de fiert si de moale iar apa a scazut cat sa ramana un fel de sos am turnat puiul cu ceapa si usturoiul in oala si am pus totul la racit. Din punga de 1kg de naut au iesit atat de multe portii (am avut si pui destul, nu va nelinistiti) incat m-am plictisit sa le mananc sub forma de mancare si atunci am taiat niste ceapa rosie pestisori, am dezosat pulpele de pui, am pus niste otet de mere (romanesc, cel de import nu imi place, e prea tare, am grija ca cel romanesc sa fie natural, nu contrafacut din acid acetic si acetat de izoamil cu apa) si ulei de masline EV, am declarat ca totul e salata si am mancat cu destula pofta...

Ieri noapte una din bunele mele prietene de pe fb s-a laudat cu productia ei de ardei copti. Cum aveam si eu cativa ardei f frumosi (cumparati de sotul meu pt uzul propriu, el isi gateste dietetic, adica necomestibil, dupa parerea mea, un fel de borhot de legume) alaturi de doi dovlecei potrivit de mari si o vanata, din aceeasi sursa toate legumele, am cumparat si niste carne slaba de porc, am pus grillul pe aragaz, l-am uns cu putin ulei si pe urma l-am incins si am inceput sa coc ardeii.

But first, adica inainte de toate, am taiat felii subtiri dovleceii si vinetele si le-am sarat, apoi le-am pus in castroanele-strecuratori la scurs (separate pe caprarii) si le-am clatit cu apa rece, lasandu-le din nou la scurs. Apoi le-am transferat in niste castroane adevarate. Ca sa nu se lipeasca de grill am turnat f putin ulei peste legume si am procedat precum James Olivier, adica mi-am infipt cu multa placere si mult antren mainile in ele si le-am amestecat ca sa se unga bine. 

Tot de la TV am invatat cum se fac retele artistice pe suprafata legumelor rotindu-le incat grilele sa se imprime frumos. Bineinteles ca ardeii i-am lasat un timp intr-o oala acoperita cu un capac, sa asude si sa li se desprinda coaja frumos. Peste vinete si dovlecei am aruncat niste usturoi pt aroma.

Carnea ar fi trebuit batuta cu ciocanul ca sa se fragezeasca...dar intre timp orele au inaintat (niciodata nu am avut mare viteza la treaba, dimpotriva, in familie din "incetinica" colericele mele matusi si mama de acelasi temperament nu ma scoteau) si doar am presarat-o din belsug cu niste Cajun Mix adus din Irlanda si am rumenit-o cum se va vedea mai jos, urmand ca maine sa o inabus cu niste apa ca sa devina comestibila.

Asa se prezenta grillul la sfarsitul operatiei de prelucrat materia prima pe suprafata sa.

Exista doua poze cu vinete pentru ca n-am fost sigura ca prima e reusita, nu pt ca ar fi cine stie ce capodopere.

joi, 20 septembrie 2012

Meteor Garden, varianta damboviteana

In ecranizarea celebrei de acum Hana Yori Dangofacuta de taiwanezi primul episod incepe cu parada de limuzine si defilarea studentelor incarcate de accesorii care de care mai scumpe si mai opulente...Iata ca si pe malurile Dambovitei asa ceva e posibil, conform unui articol din Can-Can. O sa copiez articolul, pt poze mergeti la sursa.

Elevele au defilat, la propriu, pe drumul spre liceu - Parada de "Vuittoane" sI Hermes-uri de mii de euro la festivitatea de deschidere de la Jean Monnet

Trotuarul din fata celebrului liceu "Jean Monnet" din Capitala, s-a transformat astazi intr-un veritabil podium. imbracati numai cu haine de firma sI accesorizati cu genti sI curele create de cele mai exclusiviste case de moda din lume, elevii au etalat o opulenta pe care numai la evenimentele mondene cu staif o mai poti vedea.
Elevele au defilat, la propriu, pe drumul spre liceu - Parada de

Festivitatea de deschidere a anului scolar a fost mai degraba o batalie intre tinerii care lupta pentru suprematia in scoala

Baietii si-au accesorizat tinutele folosind curele Gucci sau HermesLiceul "Jean Monnet" din Capitala iese constant in evidenta nu numai pentru rezultatele obtinute la examene sau scandalurile in care ii este implicat numele, ci mai ales datorita faptului ca gazduieste poate cei mai "fashion" elevi. Toamna de toamna, liceenii se pregatesc temeinic pentru festivitatea de deshidere a anului scolar, chiar daca asta inseamna zile intregi de shopping sI mii de euro cheltuie pentru a-si impresiona colegii. Iar parintii par sa le cante in struna. Azi-dimineata, trotuarul din fata liceului s-a transformat intr-un veritabil "catwalk".

Vedeta zilei a fost o tanara care purta pe brat un Hermes Birkin de peste 6.000 de euro Gentile Louis Vuitton sunt la mare cautare printre elevele de la Monnet Asemenea divelor de la Hollywood, adolescentele venite sa faca prezenta in prima zi de scoala, purtau accesorii exclusiviste. In mod evident, gentile Louis Vuitton sunt la mare cautare printre eleve. Insa una dintre domnisoare a reusit sa faca senzatie cu un Hemes Birkin portocaliu, a carui valoare depaseste 6.000 de euro, devenind de departe vedeta zilei. Telefonele de fite, curelele sI hainele de firma au completat perfect tabloul opulentei.

Mamicile au completat tabloul opulentei afisand sI ele genti de mii de euro

Taxiurile au facut coada la poarta liceului, dupa incheierea festivitatii de deschidere a anului scolar Si probabil, daca ar fi avut 18 ani, elevii de la Jean Monnet ar fi transformat strada intr-o parcare de lux, intesata cu bolizi de sute de mii de euro. Neavand insa varsta legala sa poata conduce, pustii au apelat la serviciile companiilor de taxi, care au facut coada in fata intrarii liceului, sI numai cativa au acceptat sa fie luati de parinti, probabil de dragul confortului limuzinelor pe care acestia le detin.

vineri, 14 septembrie 2012

Pomii de langa casa Partea III-a

Pe langa blocul nostru mai sunt inca destui pomi in afara celor amintiti in cele doua articole anterioare. Doar am ajuns abia la litera F. De la frasin (Frasinus Excelsior) Semintele sale formeaza niste conglomerate asemanatoare unor candelabre. Frasinul e un pom care are si intrebuintari in fitoterapie. De aceea am copiat de undeva descrierea sa ca planta medicinala:

Partea utilizata:  Frunzele (Folium Fraxini) care se recolteaza in lunile — V—VII.
Ecologie, raspandire: Specie cu larga amplitudine ecologica, frasinul apare frecvent ca specie ornamentala pe strazi si în spatii verzi, fiind rezistenta la noxe (fum, gaze, praf).
Recoltare: Se strujesc foliolele de pe petiolul principal si se usuca la umbra, în strat subtire.
Principii active: Tanin, glicozizi flavonici (rutina) si cumarinici (fraxina), acizi organici, vitamina C.
Actiune farmacologica: Diuretic cu eliminare de acid uric; depurativ; laxativ usor; coleretic — colagog; cicatrizant si antiinflamator hemoroidal.
Indicatii terapeutice: INT. - Reumatism, guta, uremie, constipatie; diskinezie biliara. EXT. — Leucoree; hemoroizi; rani greu vindecabile.
Mod de administrare: INT. -Infuzie (o lingura la cana), 2—3 cani pe zi. EXT. -Infuzie mai concentrata [spalaturi, irigatii, comprese].Cand eram mica ma intrebam mereu cum se cheama pomul care are frunze cam ca de salcam, dar mai mici, in schimb tepii lui sunt mai mari si mai lemnosi decat ai salcamului iar pastaile...ei bine, cam asa imi imaginez eu ca aratau roscovele despre care isi aminteste cu atata drag mamita: lungi si maro, de parca sunt lacuite. Cred ca nici un fruct al vreunui pom nu-mi place mai mult decat pastaile acestui copac. Tatitu facuse rost de niste seminte si le-a semanat pe langa gard, visand la un frumos gard viu. Avea sa se dovedeasca a fi inca unul din multele lui vise neimplinite. Tatal meu a fost un visator, poate de aceea mi-era mie atat de drag si tot de aceea o enerva atat de tare pe mama mea.

Abia cand am gasit la un anticariat Flora Romaniei de I. Simionescu ( se gaseste pe net, va recomand sa o cititi, are un stil f placut si atragator) am aflat ca e vorba de gladita. Am intalnit-o si dincolo de apa cea mare, in Salt Lake City, imi placea sa culeg pastaile cazute pe jos si sa le scutur, nu imi mai trebuia alta jucarica sunatoare pt nepotica.

Dar uite ca Gleditsia triacanthos, cum se numeste stiintific pomul respectiv, are si ea intrebuintari in farmacopee, extractul sau fiind folosit pentru combaterea artritei reumatoide, precum si ca   anti-mutagenic si anti-cancer. Interesant este ca in Wikipedia se spune ca pastaile sale verzi sunt comestibile. La noi in tara nu stiu sa manance cineva asa ceva, nici macar ca furaj.

Tot in vecinatatea blocului nostru cresc niste pomi falnici, despre care am crezut multa vreme ca ar fi stejari, documentandu-ma insa cu atentie am ajuns la concluzia ca e vorba de o varietate de stejar, numita gorun (Quercus Petraea). Imi plac indeosebi toamna, cand li se aramesc frunzele. Despre stejar si varietatile lui vorbeste f frumos I. Simionescu. Dupa descrierea lui Simionescu, sigur e vorba de gorun, el spune ca, spre deosebire de stejar, unde ghinda e in varful unui petiol, ghinda gorunului creste direct pe ramurica, lucru care se vede clar in poza. Eu m-am ghidat mai mult pt identificare dupa forma frunzei.
Ca sa termin cu litera G o sa va spun ca pe langa bloc avem si o mini livada de gutui. Nu stiu sa fi vazut vreodata vreo gutuie coapta in pomi, deh, avem multi copii in mini- cartierul nostru. Ca il mai cheama si Cydonia oblonga am aflat de pe net. Gutuiul Japonez (Chaenomeles japonica) nu este chiar un pom, e un arbust decorativ, dar cu flori f frumoase.

Si acum din Zodiacul Arboricol reiau Stejarul ,desi l-am mai publicat, si voi publica si Castanul, despre care am  povestit deja in articolul trecut.:

Stejar
21 martie (echinoxul de primavara)

Asa cum stim, stejarul este un copac impunator si puternic, frumos, cu radacini solid infipte in pamant. Are o sanatate foarte buna si se bucura de mult noroc in viata.
Este o fire conservatoare, nemladioasa, adesea extrem de rigida, tactul fiind o notiune necunoscuta pentru el. Prin statura sa impozanta (nu neaparat din punct de vedere fizic, cat psihic), el nu cere ajutorul nimanui si nu se sprijina niciodata pe ceilalti.

Are o inteligenta clara, ordonata dublata de o anume intuitie. Ii place sa actioneze, iar actiunile sale sunt duse de cele mai multe ori la bun sfarsit, datorita indeosebi unei incapatanari inflexibile. Devine foarte iritabil cand este contrazis, ori se retrage din dispute fara prea multe explicatii.

Natura independenta, stie sa-si ocroteasca interesele, dupa cum stie si sa nu le incalce pe ale altora Cu toate acestea nu e un altruist, suferinta celorlalti lasandu-1 rece in genere; insa te poti baza pe el daca promite cate ceva.

Are multi prieteni, caci e o companie placuta si o gazda primitoare. Poate fi remarcat in diverse imprejurari prin curajul de care da dovada, ori prin orgoliu, cel mai adesea bine mascat.

    LATURA SENTIMENTALA: El tot spera ca se va stabili definitiv asupra unei singure persoane dar … Este omul dragostei la prima vedere, care nu ramane insa multa vreme fidel, trecand in scurt timp la alt „obiect" al pasiunilor sale. Cu anii pare ca se mai linisteste, mai ales dupa ce se casatoreste.

    CE-L DEFINESTE: Forta.

    Nume celebre: Johann Sebastian Bach, Stefan Ciubotarasu, Simone Signoret.

CASTAN
(15 - 24 mai; 12 - 21 noiembrie)

Castanul este un copac frumos, cu un aspect impresionant si, totodata, puternic. De felul sau are o sanatate buna si da impresia ca ia toate greutatile vietii in piept.

Totusi, in viata de zi cu zi, se dovedeste a fi un „talent" innascut de a se pune in situatii neplacute. Castanul este total lipsit de tact, atragand adesea dezaprobarea celorlalti.

Dar el nu se arata prea timorat din aceasta cauza, si braveaza pana la a persista in situatia ingrata in care deja se afla, facandu-si un punct de onoare din a-i contraria sistematic pe ceilalti. Comportamentul sau ascunde, insa, o fire emotiva si sensibila, care are nevoie de multa intelegere.

Locul in care creste un Castan trebuie sa fie larg aerisit, numai asa el isi poate exercita calitatile sale pragmatice, ce-l fac adesea sa treaca in categoria „supravietuitorilor". Este un dusman intransigent al tuturor celor ce calca legile convietuirii umane, pentru ca are un acut simt al datoriei.

Unul dintre lucrurile importante in evolutia vietii sale este sa nu fie singur, sau inconjurat de ostilitate; in acest din urma caz inchizandu-se in sine si uscandu-se din ce in ce mai mult. Are tendinte agresive care il tin deoparte de multe rafinamente si subtilitati, indreptandu-l in acest fel spre un comportament adesea ireverentios si foarte masculin.

    LATURA SENTIMENTALA: Are conceptii morale extrem de severe, cu toate acestea este un personaj senzual, desi nu arata. El are nevoie de multa afectiune, de atentie si de un ideal sentimental. De cele mai multe ori nu-si va gasi fericirea in dragoste.

    CE-L DEFINESTE: Nevoia de dreptate

    NUME CELEBRE: Jean-Jacques Rousseau, Voltaire, Honore, de Balzac, Jean Gabin, Henry Fonda.