duminică, 30 mai 2010

21 Simple Ways to Be Healthy

In fiecare zi primesc si un newsletter de la Beliefnet. De multe ori nici nu-l mai deschid, pt ca situl acesta e unul din cele mai nesigure de pe internet (deh, asa cum sunt toate cele care au legatura cu religia, as indrazni sa zic, desi bigotii si fanaticii ar putea sari sa ma contrazica) dar azi am intalnit un titlu care mi s-a parut ca ar putea fi folositor si pentru cititorii mei. 21 de moduri a insemnat mai mult de 22 de pagini deschise (spun mai mult pt ca pe la sfatul nr 18 situl s-a blocat si a trebuit sa o iau de la capat).
Pt ca mi-a fost lene sa-mi pun cu totul creierul la munca traducand personal cuvant cu cuvant intelepciunea atat de binecunoscuta fiecaruia dintre noi, dar atat de des ignorata am mai deschis inca 21 de pagini de Google Translate (de data asta nu m-am mai amuzat, ci am muncit serios sa deschid inca 21 de pagini de Contribute a better translation pt a constata ca am mai facut unele greseli, nu f mari, dar orishcat..) Deci are dreptate poporul nostru "Lenesul mai mult alearga". In loc sa bag mana sub birou sa caut in dictionar sensurile cele mai potrivite (in English Oxford Dictionary, ce credeati, pt ca nu am un dictionar ca lumea Englez-Roman, daca puteti crede asa ceva) am ales ce am crezut eu a fi calea cea mai usoara. Am folosit atat de des verbul a crede pt ca am apelat la un site religios.
Bineinteles ca a trebuit sa apelez si la dictionar, m-am mai straduit si sa copiez, peste tot unde am observat ca e nevoie, diacriticile frumoasei noastre limbi, deci ce mai tura-vura, cine crede ca operatia de copy/paste din engleza e floare la ureche sau "bucata de prajitura" ca sa folosesc translatarea (stiu ca e vorba de traducere, dar am chef sa zambesc nitel :)) care, mai mult ca sigur va deveni din ce in ce mai uzuala, sa se mai gandeasca odata.
Bun, nu ma mai intind la vorba, o sa trec la operatia draga mie de copiere si...nah ca nu stiu cum se traduce paste in romana, o fi lipire, ca macaroane sau spaghetti sigur nu e? Stiti ca dupa fiecare paragraf in engleza scris cu litere italice va urma pasajul tradus, de culoare verde. (asta e pt cei nou-veniti, fidelii cred ca deja au invatat codul meu de litere, dar s-au si obisnuit cu vorba mea lunga=cele mai lungi articole din blogosfera, dovada ca zisa "vorba lunga saracia omului" e cat se poate de adevarata)
21 Simple Ways to Be Healthy

21 moduri simple de a fi sănătos

Holly Lebowitz Rossi

What does "healthy" mean to you? Perhaps it means freedom from illness, or the best possible performance of your body. Or health might be a state of mind, something that fits into the category of "I know it when I see it." Regardless of your health goals, these tips can help you feel better—starting right now.
Ce inseamna "sănătos" pt tine? Poate insemna să nu te imbolnavesti, sau ca trupul tau sa fie in cea mai bună stare. Sau sănătatea poate fi o stare de spirit, ceva ce intra in categoria "O să cred cand o sa văd". Indiferent de ţelurile tale in materie de sănătate aceste sfaturi te pot face sa te simţi mai bine, incepând chiar de acum.
1. Eat
Eat well, eat often--4-6 small meals a day to optimize your metabolism and keep your body energized and in balance. Don't deny yourself treats, but make sure that the majority of your food choices are high in nutrients, fiber, "good fats," and lean protein. Local, in-season, and organic when possible? All the better.

Mănâncă
Mănâncă bine, mănâncă mai des - 4-6 mese mici pe zi pentru a optimiza metabolismul şi a-ţi menţine corpul plin de energie şi în echilibru. Nu iţi refuza trataţiile, dar asigură-te că majoritatea produselor alimentare alese de tine sunt bogate in nutrienţi, fibre, "grăsimi bune", şi proteine slabe. Să provină din surse locale, de sezon, organice atunci când este posibil? Cu atât mai bine

2. Sleep
A recent scientific study showed that people who slept fewer than 7 hours each night were three times as likely to catch colds as those who slept 8 hours nightly. So tuck in and get your zzs!
Dormi
Un recent studiu ştiinţific a arătat ca persoanele care au dormit mai mult de 7 ore pe noapte au fost de trei ori mai predispuse sa răcească decat cele care dorm opt ore pe noapte. Deci, bagă-te in pat si somn usor!

3. Love
Falling in love feels great, we all know that. Love triggers the release of all manner of feel-good brain chemicals that bathe our bodies in happiness and well-being... even protection from illness. But that's not the only reason love—be it romantic or platonic--is a health-giving thing. When you choose to love, you experience what pianist Arthur Rubinstein famously said "Love life, and life will love you back."
Iubeşte
Să te indragosteşti cu toţii ştim că e mare lucru. Iubirea declanşează eliberarea de tot felul de produse chimice care fac creierul să se simtă bine si să scalde trupurile noastre în fericire şi bunăstare ... chiar protejându-l împotriva bolii. Dar ăsta nu e singurul motiv pentru dragoste--fie ea romantică sau platonică -- este o chestiune de ofertă de sănătate. Când alegi să iubeşti, vei avea ce faimosul pianist Arthur Rubinstein a spus: "Iubeşte viaţa, şi viaţa te va iubi si ea."

4. Talk
Sometimes you feel bad because something's on your mind, skulking around and sabotaging your well-being, inside and out. Talking to a trusted friend or therapist can help you sort out what's really going on inside—and map out steps to make it better.
Vorbeşte
Uneori te simţi rău, pentru că ceva e în mintea ta, se furişează şi iti sabotează bunăstarea, atat interioară cat şi exterioară. Vorbind cu un prieten de încredere sau cu terapeutul te poate ajuta să inţelegi ce se întâmplă cu adevărat în interiorul tau şi să iei măsuri pentru a îmbunătăţi lucrurile.

5. Laugh
Did you ever think of laughter as an ab-toning exercise? Well, it is! Plus, it's a blood-oxygenator, endorphin-releaser, and general body relaxer. Ha HA!
Râzi
Te-ai gândit vreodata la râs ca un exerciţiu de tonifiere a abdomenului? Ei bine, este! In plus, oxigenează sângele , declanşează producerea de endorfine , şi relaxează organismul în general. Ha ha!

6. Move
So many of us spend most of our time sitting—on the couch, at our desks, in the car. But the human body was meant to move, stretch, expand, and engage. So take a walk, jump in a pool, skip rope, or just lift your arms toward the sky and see how high you can reach.
Mişcă-te
Atât de mulţi dintre noi petrecem majoritatea timpului nostru stând- pe canapea, la birourile noastre, în maşină. Dar corpul uman a fost menit să se mişte, să se intindă, sa se extindă şi să se angajeze. Asa ca du-te la plimbare, sări într-un bazin, sări coarda, sau doar ridică braţele spre cer şi vezi cât de sus poţi ajunge.


7. Breathe
Drawing breath is the most fundamental thing we do to stay alive. But it can be so much more than a survival technique. Try taking ten long, mindful breaths, feeling clean oxygen come smoothly into your body, CO2 and toxicity gently flowing out. Don't you feel better already?
Respiră
Să respirăm este lucrul cel mai fundamental pe care-l facem pentru a rămâne în viaţă. Dar poate fi mult mai mult decât o tehnică de supravieţuire. Încearcă să respiri atent, lung, de zece ori, simţind cum oxigenul curat intra lin in corpul tau, iar CO2 şi că toxicitatea curge uşor afară. Nu te simţi mai bine deja?

8. Give
Studies have shown that volunteering can help alleviate depression and may even contribute to longevity. So help clean up a local park or volunteer at a nursing home, and know that you can feel great about what you've given, but also what you've received.

Dăruieşte
Studiile au demonstrat că voluntariatul poate ajuta la ameliorarea depresiei şi poate contribui chiar la longevitate. Deci, ajută la curăţenie într-un parc local sau oferă-te voluntar la un azil de bătrâni, şi să ştii că te poţi simţi minunat pentru ceea ce ai dat, dar, de asemenea, pentru ceea ce ai primit.


9. Learn
Take the time to educate yourself about health challenges that you face in your life. Seek out trustworthy resources, hit the library and the Internet, and above all, don't be afraid to ask your doctor to be your educator.
Invată
Fă-ţi timp pentru a te educa despre problemele de sănătate cu care te confrunţi în viaţă. Caută resurse de incredere, du-te la bibliotecă şi caută pe internet, şi mai presus de toate, nu ezita să ceri medicului să-ţi fie educator (in ce priveste sănătatea).

10. Change
The principle of "cross-training" is embraced by athletes who know that changing things up keeps our bodies primed, flexible, and in top form. Try cross-training your life by bringing healthy variety into your diet, fitness, work, and social habits.
Schimbă-te
Principiul de "antrenament interdisciplinar" este îmbrăţişat de către sportivii care ştiu că lucrurile în schimbare ne păstrează trupurile noastre antrenate, flexibile, şi în formă de vârf. Încercaţi să vă transformaţi viata prin aducerea de varietate sănătoasă în dietă, sală de fitness, locul de muncă, şi obiceiurile sociale.

11. Plan
Is there any more comforting feeling than waking up with a cold and realizing you don't have to drag yourself to the store for tea, lozenges, and decongestants? Set your home up for healing by planning ahead, keeping supplies fresh... and doctors' numbers easily accessible.
Planifică
Există un sentiment mai reconfortant decat să vă treziţi cu o răceală şi să realizaţi că nu trebuie să vă duceţi la magazin pentru ceai, pastile, şi decongestionante? Luaţi măsuri să aveti in casă tot ce va trebuie pentru vindecare prin planificarea în perspectivă, avand cele necesare in termenul de valabilitate ... şi numerele de telefon ale medicilor uşor accesibile.

12. Drink
water, that is. Imbibe 8-12 glasses (8 ounces each, please!) of clear, hydrating fluid to keep your system functioning at its best—and toxins moving toward the exits.
Bea
Bea apă, asta e. Bea 8-12 pahare (250g fiecare, te rog!) de lichid curat, hidratant pentru a-ţi menţine funcţionarea sistemului la cei mai buni parametri-- si toxinele indreptandu-se spre ieşire.

13. Play
Remember when you were a kid and your mom called you in to dinner? You were so engrossed in playing, you couldn't believe it was already dark outside! Play takes many forms, from a romp around the yard with the dog to doing a jigsaw puzzle to (gulp!) attempting a cartwheel. Play today to feel healthy and alive—make the word of the day "fun!"
Joacă-te
Iţi amintesti cand erai copil şi mama te chema la masă? Erai atât de absorbit de joc, incat nu puteai crede că deja se intunecase afară! Joaca ia mai multe forme, de la a zburda in jurul curţii cu câinele până la a face un puzzle la (înghite in sec) a încearca o raită cu un cart!. Joacă-te azi ca să te simţi sănătos şi plin de viaţă-- cuvântul zilei sa fie "distracţie!"

14. Create
Do you want to feel better? Make something. Maybe it's a knit scarf, maybe it's a beaded mosaic. Maybe it's a sandcastle or a container garden. Doing creative activities not only engages your brain on an above-the-everyday plane, it is believed to contribute to better heart health and even longevity.
Creează
Vrei sa te simţi mai bine? Fă ceva. Poate fi o eşarfă tricotată, poate fi un mozaic cu mărgele. Poate fi un castel de nisip sau o grădină. Efectuînd activităţi de creatie nu se angajează numai creierul tău pe un plan mai sus faţă de viaţa de zi cu zi, se crede ca ar contribui la o mai bună sănătate a inimii şi chiar la longevitate.
15. Walk
"Me thinks the moment my legs begin to move, my thoughts begin to flow," said Henry David Thoreau. So put one foot in front of the other and take a walk through a park, in the woods, on the beach, or around the block, and see what flows.
Plimbă-te
Eu cred că în momentul în care picioarele mele incep sa se miste, gândurile mele încep să curgă", a spus Henry David Thoreau. Deci, pune un picior în faţa celuilalt şi fă o plimbare printr-un parc, în pădure, pe plajă, sau in jurul blocului, şi vezi ce fluxuri se pornesc
.

16. Sing
Singing requires deep breathing, and deep breathing oxygenates your blood and makes your body happy. So tra-la-la yourself to good health!
Cântă
Cântatul necesită respiraţie profundă, şi respiraţia profundă oxigenează sângele şi face corpul tău fericit. Deci, tra-la-la cu sănătate!

17. Rest
A rest is not the same as a nap or a night's sleep, but it is a crucial aspect of good overall health. Schedule "time-out" time each day—make an appointment in your calendar if necessary!—to unplug and vege out with a magazine, a meditation CD, or just the blessed sounds of silence.
Odihneşte-te
Odihna nu este acelaşi lucru ca un pui de somn sau un somn de noapte, dar este un aspect crucial al unei stări generale de sănătate buna. Programează-ţi "time-out" (pauză), în fiecare zi, notează-ţi în calendar, dacă este necesar!--ca să te deconectezi şi să vegetezi cu o revistă, un CD pt meditatie, sau doar cu sunetul binecuvântat al tăcerii.

18. Think
When health challenges present themselves, think before you act. Research your treatment options, talk to trusted professionals and friends, and take a step back to assess a situation in the larger context of your life and health.
Gandeşte
Atunci când se prezintă probleme de sanatate, gândeşte înainte de a acţiona. Cercetează opţiunile de tratament, discută cu profesionişti de încredere şi prietenii, şi fă un pas înapoi pentru a evalua o situaţie în contextul mai larg al vieţii şi al sănătaţii tale.


19. Dance
"Stifling an urge to dance is bad for your health," said Adabella Radici, "It rusts the spirit and the hips!" So whether you're in a club, in your bedroom, or even in the bathroom at work, put on an iPod or radio and move, sway, bounce—in other words, dance and feel your body open up.
Dansează
"Să sufoci un îndemn la dans este rău pentru sănătatea ta", a declarat Adabella Radici, "Iţi rugineşte spiritul şi şoldurile!" Deci, dacă eşti într-un club, în dormitor, sau chiar în baie, la locul de muncă, pune un iPod sau radio şi mişcă-te, leagănă-te, sări-- cu alte cuvinte, dansează si simţi cum corpul tau se destinde.

20. Cry
"Let it out," we whisper to ourselves or loved ones when tears start to flow. And we mean that both
Plângi
"Dă-le drumul", ne şoptim nouă sau celor dragi atunci când încep să curgă lacrimi. Şi ne referim la faptul că atât emotional cat si fizic-lacrimile au proprietăţi antivirale şi antibacteriene, precum şi un efect sănătos asupra ochilor noştri, oferindu-le lubrifiere .

21. Connect
Simple human connection, whether online, over the phone, or even in the doctor's office waiting room, can be a restorative tonic, not to mention protection against the isolation and anxiety that can come when we struggle with health conditions.
Conectează-te
Simpla conectare umană, fie online, prin telefon, sau chiar în sala de aşteptare a medicului, poate fi tonic restaurativă, nu putem să nu menţionăm şi protecţia împotriva izolării şi anxietăţii, care poate veni atunci când ne luptăm cu condiţiile de sănătate.

2 comentarii:

suzeta dinica spunea...

Foarte bune si utile sfaturi!
Le-am si expediat prietenelor!
Unde este comentariul despre astrologie?

Viorica spunea...

Eram sigura ca ti-am pus linkul in email, dar vad ca nu-i asa. Du-te la http://google-viorica.blogspot.com/2010/03/femeia-din-taur.html