sâmbătă, 5 martie 2016

YOUTH POEM By: Samuel Ullman Poemul Tinereții de Samuel Ullman


Mi-a plăcut atât de mult poemul acesta încât m-am hotărât să îl traduc pentru voi, cititorii mei, așa cum m-am priceput mai bine..Sper să vă pună și pe voi pe gânduri, cum m-a pus pe mine...Și ce ar putea ilustra mai bine menirea poemului decât frumusețea, finețea și delicatețea picturilor lui Dante Gabriel Rosetti?

YOUTH POEM 

By: Samuel Ullman

Youth is not a time of life - it is a state of mind,
it is a temper of the will,
a quality of the imagination,
a vigor of the emotions,
a predominance of courage over timidity,
of the appetite for adventure over love of ease.


Tinerețea  este o stare de spirit
este o stare a voinței,
o calitate a imaginației,
o vigoare a emoțiilor,
predominarea curajului în fața timidității,
a apetitului pentru aventură în fața iubirii de confort. 


Nobody grows old by merely living a number of years.
People grow old only by deserting their ideals.
Years wrinkle the skin
But to give up enthusiasm wrinkles the soul.
Worry, doubt, self-distrust,
fear and despair - these are the long,
long years that bow the head and
turn the growing spirit back to dust.

                 
Nimeni nu îmbătrânește doar trăind un număr de ani
Oamenii îmbătrânesc numai dacă își părăsesc idealurile.
Anii ridează pielea,
dar renunțarea la entuziasm ridează sufletul.
Îngrijorarea, îndoiala, neîncrederea în sine,
frica și disperarea - acestea sunt
anii lungi, lungi care apleacă în jos capul
și transformă creșterea spiritului în praf.

                   
Whether they are sixteen or seventy,
there is in every being's heart
the love of wonder,
the sweet amazement at the stars
and starlike things and thoughts,
the undaunted challenge of events,
the unfailing childlike appetite
for what is to come next,
and the joy and the game of life.

                  
Dacă are șaisprezece sau șaptezeci de ani
în inima fiecăruia există
iubirea pentru minuni
dulcea uimire a stelelor
provocarea imposibil de descurajat a evenimentelor
apetitul copilăresc de neostoit
de a ști ce urmează
și bucuria și jocul vieții.

                   
You are as young as your faith,
as old as your doubt;
as young as your self-confidence,
as old as your fear,
as young as your hope,
as old as your despair.
When the wires are all down
and all the innermost core of your heart
is covered with the snows of pessimism
and the ice of cynicism,
then you are grown old indeed.

                   
Tu ești tot atât de tânăr ca și credința ta,
tot atât de tânăr ca încrederea ta în sine,
tot atât de bătrân ca frica ta,
tot atât de tânăr ca speranța ta,
și tot atât de bătrân ca disperarea ta.
Când tot ce ești tu a ajuns jos de tot
și tot ce este nucleul intern al inimii tale
este acoperit de zăpada pesimismului
și gheața cinismului
atunci ai ajuns cu adevărat bătrân...

                  
But so long as your heart receives messages
of beauty, cheer, courage, grandeur
and power from the earth,
from man and from the Infinite,
so long you are young.


Dar atâta timp cât inima ta primește mesaje
de frumusețe, entuziasm, curaj, grandoare
și de la puterea pământului;
de la oameni și de la Infinit
Atunci ești tânăr...


Tablouri de Dante Gabriel Rosetti., membru al grupului britanic Prerafaelits..

Niciun comentariu: