joi, 31 martie 2016

Dilemă


Câteodată când avem o relație strânsă cu cineva acea persoană pare că e înconjurată de o aură strălucitoare. Dacă pierdem contactul cu acea persoană pentru un timp amintirea păstrează acea aură ca pe o bijuterie prețioasă, ca pe o fantomă deosebit de dragă.

Dar vai, dacă persoana se întoarce toată strălucirea dispare, văzând aura cu alți ochi credem că persoana s-a schimbat...Dar ce se întâmplă dacă persoana este aceeași, numai noi ne-am schimbat? Trebuie să ne ștergem amintirile?

Sometimes when we have a strong relationship with somebody this person seems like having a bright aura around. If we loose contact with that person for a time the memory keep that aura like a precious jewelry...like a dearest ghost...

But Helas, if that person come back all the brightness is lost, seeing with other eyes the aura we think that the person is changed...What if the person is the same like before, only we have changed? Do we have to erase the memories?

Niciun comentariu: