vineri, 12 aprilie 2013

Apocalipsa acum sau Profetiile lui Gog si Magog?

Astazi (11 Aprilie 2013) prietenii mei sud coreeni erau cam tensionati. De fapt era normal sa fie tensionati inca de cand a icneput criza nord coreeana, dar pana acum pareau relativ calmi. Un articol din Media Fax m-a lamurit si de ce reactioneaza asa:

Serviciile militare de informaţii sud-coreene afirmă că nord-coreenii sunt pregătiţi să efectueze un tir de rachetă în orice moment. Acesta ar putea fi efectuat în jurul datei de 15 aprilie, marcând aniversarea fondatorului Coreei de Nord staliniste, Kim Il-sung, decedat în 1994.
Yonhap, citând o sursă guvernamentală, scrie că regimul nord-coreean ar putea să se aventureze să tragă mai multe proiectile. Alte vehicule de lansare au fost detectate în timp ce transportau rachete de tip Scud - cu o rază de acţiune de câteva sute de kilometri, şi de tip Rodong - cu o rază de acţiune de puţin peste 1.000 de kilometri.
"Există indicii tot mai mari cu privire la pregătirea lansării mai multor rachete", potrivit acestei surse.
Oficial american: Coreea de Nord ar putea testa rachetele în orice moment
Administraţia Obama estimează că testele cu rachetele balistice efectuate de Coreea de Nord ar putea fi lansate în orice moment, a declarat un oficial american pentru CNN.
Se crede că testele ar putea fi lansate fără emiterea unei avertizări către aviaţia comercială şi navigaţia maritimă.
"Sperăm să emită un avertisment, însă în acest punct nu ne aşteptăm la asta. Presupunem că nu vor anunţa înainte de lansare. Lansarea ar putea fi iminentă, însă Statele Unite nu ştiu acest lucru", a declarat oficialul american care nu a dorit să îşi furnizeze numele.

Am sa copiez mai jos o parte din discutia particulara avuta cu un prieten, e in engleza dar o sa traduc, pt prietenele mele care nu stiu acesta limba. Am sa pun H(e) pt el si Y pentru mine.

H. Do you know Korea is under dangerous situation?
Stii ca e o situatie periculoasa in Coreea?
Y. Yes I know. I pray for a good trend, for peace...
Da, stiu. Ma rog pt o directie buna, pentru pace.
H. There is a possibility of nuke war.
Exista posibilitatea unui razboi nuclear
Y. there are opinions that the north is only blackmailing for more help
Exista pareri ca nordul santaseaza ca sa obtina mai mult ajutor.
H. Not this time
Nu de data asta.
Y. if they start a war i am afraid will be the WWIII
Daca ei pornesc un razboi mi-e teama ca va fi Al Treilea Razboi Mondial.
H. I think so.
asa cred si eu
Y. because there are implied great power nations... is not only between brothers
pentru ca sunt implicate mari puteri...nu e numai intre frati
H. China, America, Russia, and Japan.
Y. right    the greatest    i think the war the worst solution
Corect...cele mai mari...cred ca razboiul e cea mai rea solutie
H. Do you think that America will help South Korea?
Crezi ca America va ajuta Coreea de Sud?
Y. Well, I have my doubt since they started the Iraqi war..
    You see, there were voices then telling that NK is more dangerous...
Pai, am indoieli inca de cand au inceput razboiul din Irak.
Stii, erau voci care spuneau ca NK (Coreea de Nord) e mai periculoasa.

H. I have the same idea with you.
Sunt de aceeasi parere cu tine
Y. But the lack of resources comparative with Iraq started the war there..and i think this war was a desaster, like Vietnam...a disaster for iraqians...but if NK treathen USA, they will help SK... and Japan too...I have my doubts about China
Dar lipsa resurselor in comparatie cu Irakul a facut ca razboiul sa inceapa acolo..si eu cred ca acest razboi a fost un dezastru, ca si Vietnamul...un dezastru pt irakieni...dar daca NK ataca USA, ei o ajute Sk..deasemenea Japonia...am indoilei in ce priveste China
H. China is for NK.
China este de partea NK
Y. But USA is very endebted to China, and China has no interest to atack USA    Depends of China's interest
Dar USA este f indatorata Chinei, si China nu are nici un interes sa atace USA.  Depinde de interesul Chinei
H.  What about Russia?
Ce zici de Rusia?
Y. Russia has her own problems, economic problems, I don't think is so glad to intervene, her army is not what used to be...You see there are 100 regions and autonomous republiks there...these can profit of war to seek their independence    already Chechenia is not so peacefull
Rusia are propriile ei probleme, probleme economice. Nu cred ca e bucuroasa sa intervina, armata ei nu mai e ce a fost...Vezi tu, exista acolo 100 de regiuni si de republici autonome..acestea pot profita de razboi ca sa isi capete independenta...deja Cecenia nu este prea pasnica
H. How about your country? Does your country have no political problem at all?
Dar tara voastra? Nu are probleme politice?
Y. My country is proamerican, we are NATO members...a lot of people are afraid of Russia
    We were Warshaw Treat members near Russia until 1989, now the situation changed.
    We are also two romanian countries, do you know?
Tara noastra e proamericana, suntem membri NATO...o multime dintre ai nostri se tem de Rusia.
Noi eram membri in Tratatul de la varsovia alaturi de Rusia pana in 1989, acum situatia s-a schimbat.
Stii ca si noi suntem doua tari romanesti?
H. No, I didn't know that.
    Tell me more about 2 romanian countrirs.
    I thought that Romania was a friend with Russia.
Nu, n-am stiut
Spune-mi mai mult despre cele 2 tari romanesti.
Credeam ca Romania e prietena cu Rusia.
Y. (Aici incepe o conferinta a mea...o puteti citi sau nu...daca va intereseaza)
Well, part of Moldavian Republick aand part of Ukraina were romanian teritories centuries ago. But were between the great empires: Austro Hungarian, Russian and Turqui. And this had a lot of wars. in 1812 we lost this part that is now in MR and Ukraina. Then there was no Romania yet, only separate provinces: Moldova, Muntenia and Transilvania. First union was in 1859, between Moldova and Muntenia. We were vasal to turks. in 1877 became independent, with Russian help.

Pai, o parte din Republica Moldova si o parte din Ucraina au fost teritorii romanesti cu veacuri in urma. Dar noi eram intre trei mari imperii: Austro-Ungar, Rus si Turc. Si ele au avut o multime de razboaie. In 1812 am pierdut acea parte care e acum in RM si Ucraina. Atunci inca nu exista Romania, numai provincii separate: Moldova, Muntenia si Transilvania. Prima unire a avut loc in 1859, intre Moldova si Muntenia. Noi eram vasalii turcilor, in 1877 am devenit independenti, cu ajutorul Rusiei.

In WWI we had king of german origin, but he entered in war fighting by Antanta (France, England, Russia) against Austro -Hungaria and Prusia (actual Germany). After WWI we became Great Romania with Transilvania and Basarabia (the teritories from Russia) united with Moldova and Muntenia.

In Primul Razboi Mondial noi aveam rege de origine germana, dar el a intrat in razboi de partea Antantei (Franta, anglia, Rusia) impotriva Austro-Ungariei si a Prusiei (actuala Germanie). Dupa PRM am devenit Romania Mare cu Transilvania si Basarabia (teritoriile din Rusia) unite cu Moldova si Muntenia (trebuia sa spun Principatele Unite Romane, am uitat Cadrilaterul dar nu conteaza, oricum el nu cunoaste istoria noastra cum nici noi nu o stiam pe a lor)

Before WWII Romania allied with Germany and participated in war against Russia (who was communist, remember). We lost a lot of soldiers in Stalingrad and other war fields. But in 1940 we lost Basarabia (Ribentropp Molotov pact) and part of Transilvania (Hitler's Vienna dictate).

Inainte de al Doilea Razboi Mondial Romania s-a aliat cu Germania si a participat la razboi impotriva Rusiei (care era comunista, aminteste-ti) Am pierdut o mulitme de soldati la Stalingrad si pe alte campuri de lupta. Dar in 1940 noi am pierdut Basarabia (pactul Ribentrop-Molotov) si o parte dinTransilvania (Dictatul lui Hitler de la Viena)

In 1944 Romania turned against Germany...But the Yalta agreement between Roosevelt, Stalin and Churhill placed as in the communist part of Europe, and we get back Transilvania but lost Basarabia. The Russians deported a lot of romanians from Basarabia in Siberia and bring instead russians, changing population composition.

In 1944 Romania s-a intors impotriva Germaniei...Dar intelegerea de la Yalta dintre Roosevelt, Stalin si Churhill ne-a plasat in partea comunista a Europei, am primit inapoi Transilvania dar am pierdut Basarabia. Rusii au deportat o multime de romani din Basarabia in Siberia si au adus inapoi rusi, schimband compozitia populatiei.

And now Basarabia and Northen Bucovina (another region that Stalin presented to uckrainaens) are no more part of our country

Si acum Basarabia si Bucovina de Nord (o alta regiune pe care Stalin a daruit-o ucrainienilor) nu mai fac parte din tara Noastra.

H. I didn't know that Romania has a big history.
Nu stiam ca Romania are o istorie mare
Y.  I didn't knew much about Korean history neither
    Luckily TVR broadcasted a lot of sageuks
Nici eu nu stiam prea mult despre istoria Coreei.
Din fericire TVR a transmis o multime de seriale istorice.

Un articol extrem de interesant si de nelinistitor a fost scris de Van D. Hipp, Jr.  Chairman of American Defense International, Inc. dar nu il mai traduc si nici nu o sa copiez din el...

De la CBS News am imprumutat o poza care arata cam cum pot folosi NC rachetele lor:

Niciun comentariu: