vineri, 18 martie 2011

Dong Yi --Instrumente muzicale la Palatul regelui

Am promis ca o sa copiez un material despre instrumentele muzicale folosite in Dong Yi.Acum a sosit timpul sa ma tin de promisiune.


Music Instruments in the Palace


This series definitely stressed on the Korean traditional music instruments. Like in Dae Jang Geum, we may learn about Korean cuisine and medicine, business things in Sangdo, and in Dong yi we can learn that music is divided into 3 Parts,

Această serie categoric se axeaza pe instrumentele de muzică tradiţională coreeană. Ca şi în Dae Jang Geum, putem învăţa despre bucătăria coreeană şi medicină, depre afaceri în Sangdo, şi în Dong Yi putem învăţa că muzica este împărţita în 3 părţi,

1. A ak, is often called "elegant music" brought to Korea in 1116 through a large gift of musical instrument from the Song Dynasty (China) Emperor Huizong
2. Hyang ak, are traditional folk dances of Korea performed in front of audiences. Hyang ak includes a sort of oboe called a piri and various kinds of stringed instruments.
3. Dang ak, is a a genre of traditional Korean court music. The name means "Tang music," and the style was first adapted from Tang music during the Unified Silla period in the late first millennium. It was continued through the Goryeo (935-1394) and Joseon (1394-1910) dynasties, when along with hyangak and aak it made up the three approved genres of court music.

Source: statemaster / Music-of-Coreea 

1. Ak, este adesea numita "muzica elegantă" a fost adusa în Coreea în 1116 ca un mare cadou de instrumente muzical in timpul Impăratului Huizong din dinastia Song (China)
2. Hyang ak, sunt dansuri populare tradiţionale din Coreea efectuate in fata unei audiente. Hyang ak include un fel de oboi numit Piri şi diferite tipuri de instrumente cu coarde.
3. Dang ak, este genul de muzica traditionala coreeană de curte (regala). Numele înseamnă "Muzică Tang ", iar stilul a fost adaptat de la muzică Tang din timpul perioadei Silla unificate în primul mileniu târziu (Sa ne amintim ca Silla a cucerit Goguryeo in timpul domniei lui Chun-Chu cu ajutorul dat de armata chineza imperiala Tang.). Acesta a fost continuata prin dinastiile din Goryeo (935-1394) şi Joseon (1394-1910), atunci când împreună cu hyangak şi AAK s-au constituit trei genuri de muzică aprobate la curte.


Sursa : statemaster/Music-of-Korea

There are many music instruments in Dong yi, like :


1. Haegeum, is a traditional Korean string instrument, resembling a 2 stringed fiddle. It has a rodlike neck, a hollow wooden soundbox, and two silk strings, and is held vertically on the knee of the performer and played with a bow. The instrument is played in performances of court music and folk music. The haegeum is one of the most indispensable of instruments in almost any ensemble. The haegeum is related to similar Chinese instruments in the huqin family of instruments, such as the erhu. Of these, it is most closely related to the ancient xiqin, as well as the erxian used in nanguan and Cantonese music. Choi Dong Joo is Haegeum musician. Choi Dong yi is also plays this instrument.

Există numeroase instrumente muzicale în Dong Yi, cum ar fi:

1. Haegeum, este un instrument tradiţional cu coarde coreean, care seamănă cu o vioară două coarde. Ea are un gât ca o vergea, o cutie sonora goală de lemn, şi două coarde de mătase, şi este ţinută vertical pe genunchii  interpretului şi se canta cu un arcus. Se canta la instrument în spectacole de muzică la curte şi in muzica populara. Haegeum este unul dintre cele mai indispensabile instrumente în aproape orice ansamblu. Haegeum este inrudit cu instrumente similare chineze din familia huqin de instrumente, cum ar fi Erhu. Dintre acestea, este cel mai strâns inrudit cu
vechiul xiqin, precum şi cu erxian utilizate în nanguan şi muzica, cantoneză. Choi Dong Joo este muzician Haegeum. Choi Dong Yi  de asemenea canta la acest instrument.

2. Daegeum, is a large transverse Korean bamboo flute, dated back to 7th century Shilla dynasty. It is one of the Samjuk (three transverse bamboo flutes), which consists of daegeum (large one), joongeum (medium one), and sogeum (small one). Of the three, joongeum is not currently played any more.Daegeum has one blowing hole, six finger holes, and an extra hole covered with a thin membrane called ‘cheong’ (located between the blowing hole and finger holes). Cheong is a white resonant membrane cut from a reed’s inner film. There are also one or two more additional holes, called ‘chilseong-gong’, which lies in the end of the instrument. Chilseong-gong is used only to adjust pitches. There are two different types of daegeum: Jeong-ak daegeum (for classical/court music) and sanjo daegeum (for folk music).

2. Daegeum, este un flaut mare  coreean transversal de bambus, datand din secolul al saptelea al dinastiei Shilla. Este unul dintre Samjuk (trei flaute transversale de bambus), care constă din daegeum (unul mare), joongeum (unul mediu), şi sogeum (unul mic). Dintre cele trei, în prezent nu se mai canta la joongeum . Daegeum are o gaura in care se sufla, şase găuri unde se apasa cu degetele, si o gaura in plus acoperita cu o membrana subtire numita "Cheong" (situata între gaura de suflare şi găurile pt degete). Cheong este o membrană alba de rezonanţă taiata din captuseala unei trestii. Există, de asemenea, unul sau două mai multe găuri suplimentare, numite "chilseong-gong", care se află în partea din urmă a instrumentului. Chilseong-gong-ul este folosit doar pentru a regla inaltimea sunetului. Există două tipuri diferite de daegeum: daegeum Jeong-AK (pentru muzică clasică / de curte) şi daegeum Sanjo (pentru muzică populara).

3. Ajaeng, is a large Korean bowed zither having seven strings. Its body is about 160 cm (62 inches) long and 25 cm (10 inches) wide and is made of paulownia wood. The ajaeng’s strings, made of twisted silk, are supported by separate movable bridges. The bow with which it is played, some 65 cm (25 inches) long, is fashioned from a peeled forsythia branch that has been hardened with pine resin. The instrument, which is placed in a transverse position on the floor, is supported on its bowed end by a stand. The player sits on the floor behind it and moves.

3. Ajaeng, este o  titera mare coreeana arcuita având şapte coarde. Corpul său este de aproximativ 160 cm (62 inci) lungime şi 25 cm (10 inci) lăţime şi este realizat din lemn de paulownia. Coardele de  ajaeng,  făcute din mătase răsucita, sunt asezate pe poduri separate mobile. Arcul cu care se canta, uneori de 65 cm (25 inci) lungime, este fasonat dintr-o ramură cojita de forsythia  care a fost întărita cu răşină de pin. Instrumentul, care este plasat într-o poziţie transversală pe podea, este susţinut pe pe capatul arcuit de către un stand. Cantaretul stă pe podea în spatele lui şi se misca.

4. Pyeongyeong, is a stone chimes. There is an insident about this stone chimes in episode 5-7. The Pyeongyeong is constructed of two rows with eight L-shaped stones in each row. Imported from China as a court instrument. 

4. Pyeongyeong, sunt clopotei din piatra. Există o incident despre acesti clopotei in episoadele 5-7. Pyeongyeong este construit din două siruri, cu opt pietre în formă de L în fiecare sir. A fost importat din China, ca un instrument de curte.

5. Teukgyeong, is a single stone chime. The teukgyeong is a single L-shaped stone and is used exclusively in court ceremonial music. and many more.

5. Teukgyeong, este un clopotel dintr-o singură piatră. Teukgyeong este o singură piatră în formă de L şi este utilizat exclusiv în muzica ceremoniala de la curte. şi multe altele.

Un comentariu:

ELENA spunea...

Interesant articol!
Să ai o zi frumoasă!
Te pup și îmbrățișez cu drag!