marți, 7 iulie 2015

Atenție la editare!

Ce înseamnă o singură literă...Cunoscătorii de Engleză cred că vor descoperi imediat, în tabloul de mai jos, la ce mă refer. Pentru ceilalți voi încerca să explic.

Tabloul face o comparație între adepții curentului numit New Age și Creștini referitor la mai multe subiecte. Uneul dintre ele este SELF care înseamnă SINELE...

La New Age scrie: Divine/ Good, Control our destiny.
Adică Divin/ Bun, Controlează destinul nostru.

La Crestini scrie: Creature is not divine, but MAD in the image of God
John 14 & Psalm 8...
Adică Creația nu este divină, ci este nebună (scuze, dar așa scrie acolo) după imaginea lui Dumnezeu.

În mod evident este vorba de o greșeală de editare, trebuia să scrie MADE, adică făcut...Lipsește litera E...

Blasfemia nu-mi aparține, e a celor care au supervizat tabelul și l-au făcut public în această formă.

Și acum am să copiez după Biblia Ortodoxă online Ioan Capitolul 14 și Psalmul 8


Sfânta Evanghelie după Ioan

Capitolul 14
1.     Să nu se tulbure inima voastră; credeţi în Dumnezeu, credeţi şi în Mine.
2.     În casa Tatălui Meu multe locaşuri sunt. Iar de nu, v-aş fi spus. Mă duc să vă gătesc loc.
3.     Şi dacă Mă voi duce şi vă voi găti loc, iarăşi voi veni şi vă voi lua la Mine, ca să fiţi şi voi unde sunt Eu.
4.     Şi unde Mă duc Eu, voi ştiţi şi ştiţi şi calea.
5.     Toma i-a zis: Doamne, nu ştim unde Te duci; şi cum putem şti calea?
6.     Iisus i-a zis: Eu sunt Calea, Adevărul şi Viaţa. Nimeni nu vine la Tatăl Meu decât prin Mine.
7.     Dacă M-aţi fi cunoscut pe Mine, şi pe Tatăl Meu L-aţi fi cunoscut; dar de acum Îl cunoaşteţi pe El şi L-aţi şi văzut.
8.     Filip I-a zis: Doamne, arată-ne nouă pe Tatăl şi ne este de ajuns.
9.     Iisus i-a zis: De atâta vreme sunt cu voi şi nu M-ai cunoscut, Filipe? Cel ce M-a văzut pe Mine a văzut pe Tatăl. Cum zici tu: Arată-ne pe Tatăl?
10.     Nu crezi tu că Eu sunt întru Tatăl şi Tatăl este întru Mine? Cuvintele pe care vi le spun nu le vorbesc de la Mine, ci Tatăl - Care rămâne întru Mine - face lucrările Lui.
11.     Credeţi Mie că Eu sunt întru Tatăl şi Tatăl întru Mine, iar de nu, credeţi-Mă pentru lucrările acestea.
12.     Adevărat, adevărat zic vouă: cel ce crede în Mine va face şi el lucrările pe care le fac Eu şi mai mari decât acestea va face, pentru că Eu Mă duc la Tatăl.
13.     Şi orice veţi cere întru numele Meu, aceea voi face, ca să fie slăvit Tatăl întru Fiul.
14.     Dacă veţi cere ceva în numele Meu, Eu voi face.
15.     De Mă iubiţi, păziţi poruncile Mele.
16.     Şi Eu voi ruga pe Tatăl şi alt Mângâietor vă va da vouă ca să fie cu voi în veac,
17.     Duhul Adevărului, pe Care lumea nu poate să-L primească, pentru că nu-L vede, nici nu-L cunoaşte; voi Îl cunoaşteţi, că rămâne la voi şi în voi va fi!
18.     Nu vă voi lăsa orfani: voi veni la voi.
19.     Încă puţin timp şi lumea nu Mă va mai vedea; voi însă Mă veţi vedea, pentru că Eu sunt viu şi voi veţi fi vii.
20.     În ziua aceea veţi cunoaşte că Eu sunt întru Tatăl Meu şi voi în Mine şi Eu în voi.
21.     Cel ce are poruncile Mele şi le păzeşte, acela este care Mă iubeşte; iar cel ce Mă iubeşte pe Mine va fi iubit de Tatăl Meu şi-l voi iubi şi Eu şi Mă voi arăta lui.
22.     I-a zis Iuda, nu Iscarioteanul: Doamne, ce este că ai să Te arăţi nouă, şi nu lumii?
23.     Iisus a răspuns şi i-a zis: Dacă Mă iubeşte cineva, va păzi cuvântul Meu, şi Tatăl Meu îl va iubi, şi vom veni la el şi vom face locaş la el.
24.     Cel ce nu Mă iubeşte nu păzeşte cuvintele Mele. Dar cuvântul pe care îl auziţi nu este al Meu, ci al Tatălui care M-a trimis.
25.     Acestea vi le-am spus, fiind cu voi;
26.     Dar Mângâietorul, Duhul Sfânt, pe Care-L va trimite Tatăl, în numele Meu, Acela vă va învăţa toate şi vă va aduce aminte despre toate cele ce v-am spus Eu.
27.     Pace vă las vouă, pacea Mea o dau vouă, nu precum dă lumea vă dau Eu. Să nu se tulbure inima voastră, nici să se înfricoşeze.
28.     Aţi auzit că v-am spus: Mă duc şi voi veni la voi. De M-aţi iubi v-aţi bucura că Mă duc la Tatăl, pentru că Tatăl este mai mare decât Mine.
29.     Şi acum v-am spus acestea înainte de a se întâmpla, ca să credeţi când se vor întâmpla.
30.     Nu voi mai vorbi multe cu voi, căci vine stăpânitorul acestei lumi şi el nu are nimic în Mine;
31.     Dar ca să cunoască lumea că Eu iubesc pe Tatăl şi precum Tatăl Mi-a poruncit aşa fac. Sculaţi-vă, să mergem de aici.

Psalmi

Psalmul 8
1.     Doamne, Dumnezeul nostru, cât de minunat este numele Tău în tot pământul! Că s-a înălţat slava Ta, mai presus de ceruri.
2.     Din gura pruncilor şi a celor ce sug ai săvârşit laudă, pentru vrăjmaşii Tăi, ca să amuţeşti pe vrăjmaş şi pe răzbunător.
3.     Când privesc cerurile, lucrul mâinilor Tale, luna şi stelele pe care Tu le-ai întemeiat, îmi zic:
4.     Ce este omul că-ţi aminteşti de el? Sau fiul omului, că-l cercetezi pe el?
5.     Micşoratu-l-ai pe dânsul cu puţin faţă de îngeri, cu mărire şi cu cinste l-ai încununat pe el.
6.     Pusu-l-ai pe dânsul peste lucrul mâinilor Tale, toate le-ai supus sub picioarele lui.
7.     Oile şi boii, toate; încă şi dobitoacele câmpului;
8.     Păsările cerului şi peştii mării, cele ce străbat cărările mărilor.
9.     Doamne, Dumnezeul nostru, cât de minunat este numele Tău în tot pământul!

Niciun comentariu: