sâmbătă, 27 septembrie 2014

Dacă cineva te rănește...

De mult nu mi s-a mai întâmplat una ca asta...să gasesc undeva un text care să-mi placă enorm, să îi caut autorul și în limba respectivă peste tot să găsesc autor desconosido...pentru că textul e în spaniolă și...cum se întâmplă cu textele anonime de multe ori unii adaugă câte ceva și se semnează dedesubt...

Deci, am găsit un text superb în spaniolă și, după cel puțin o oră de frecat Google Search mi-a venit în minte gândul ăl bun...dar dacă e tradus din engleză? Și chiar așa a fost, în engleză are chiar și autor. O să copiez traducerea în spaniolă, apoi textul inițial din engleză și o să încerc să îl traduc în română. 

Din traducerea în spaniolă lipsesște ultima parte a articolului în engleză, de obicei fiind înlocuită cu altceva sau e pur și simplu omisă... poate asta a propulsat varianta spaniolă în rândul extrem de bogat al anonimelor online. Nu dau link la varianta spaniolă, pentru că am compilat mai multe texte încercând să găsesc o traducere cât mai fidelă.

Algunas personas llegan a tu vida y rápidamente te das cuenta de que esto pasa porque debe ser así.
Para servir a un propósito, para enseñarte una lección, para descubrir quién eres en realidad.

Tú no sabes quiénes son estas personas, pero cuando fijas tus ojos en ellas, sabes y comprendes que afectarán tu vida de una manera profunda.

Algunas veces te pasan cosas que parecen horribles, dolorosas e injustas. Pero en realidad entiendes que si no hubieras superado estas cosas, nunca hubieras conocido todo tu potencial, tu fuerza…o el poder de tu corazón.

Las enfermedades, el amor, momentos perdidos…Momentos de grandeza o de tonterías, ocurren para mostrarte toda la grandeza de tu interior.

Si no, la vida sería como una carretera recién pavimentada: suave, lisa, cómoda y segura, y… tal vez, directa y sin rumbo. La gente que conoces afecta tu vida.

Las debilidades y las fortalezas que tú experimentas crean la persona que eres. Son los condimentos necesarios para hacerte crecer.

Si alguien te hiere, te traiciona o rompe tu corazón, dale gracias…Porque te ha enseñado la importancia de perdonar, de dar confianza y a tener más cuidado en quién descubres y apoyas tu corazón.

Si alguien te ama, ámalo tu también no porque él o ella te ame, sino porque te han enseñado a amar y a abrir tu corazón y tus ojos a las cosas pequeñas de la vida. Haz que cada día cuente y aprecia cada momento, además de aprender de todo lo que puedas, porque quizás más adelante no tengas la oportunidad de aprender lo que tienes que aprender de este momento. Entabla una conversación con gente con quien no hayas dialogado nunca, escúchalos y presta atención.

Permítete enamorarte, liberarte y poner tu vista en un lugar bien alto. Mantén tu cabeza en alto porque tienes todo el derecho de hacerlo. Repítete a ti mismo que eres un individuo magnífico y créelo; si no crees en ti mismo nadie más lo hará tampoco.

Crea tu propia vida, encuéntrala y luego vívela... no olvides que el Destino tiene un plan maravilloso para cada uno de nosotros, y debemos aprender a descubrirlo.

WORDS OF WISDOM
by Dr. Earl Reum

Sometimes people enter into your life and you know right away that they were meant to be there, mainy to serve some purpose:  to teach you an important lesson, or to help you figure out who you really are or who you want to become.

You never know who these people may be (possibly your roommate, neighbor, co-worker, long lost friend, closest significant other or even a complete stranger) but when you lock eyes with them, you know at that very moment that they will affect your life in some profound way.

And sometimes things happen to you that may seem horrible, painful and unfair at first, but in reflection you find that without the struggle to overcome those obstacles, you would have never realized your potential, strength, willpower, or heart strength.

Everything happens for a reason. Nothing happens by chance or by employing available good luck.  Illness, injury, love, lost moments of true greatness and sheer stupidity all happen to test your soul’s limits.

 Without these small tests, whatever they may be, life would be like a smoothly paved, straight, flat road to nowhere. It would be comfortable and safe but dull and utterly pointless.

The people you meet who affect your life, your success and mistrials, help to create who you are and who you become. Even negative events can become learning experiences when we handle them right.

Fact is, they are probably the most important/poignant ones. If someone hurts you, betrays you, or breaks your heart, forgive them, for they have helped you learn about trust and the importance of being cautious when you open your heart.

If someone loves you, love them back—and make it unconditional, not only because they love you, but because, in a way, they are teaching you to love and how to open your heart and eyes to the real world.

Make every day count.  Appreciate every moment and take from every event all those truths you can possibly  manage, for you may never be able to experience it again. Talk with people you have never talked with before and this time, actually listen.

Let yourself fall in love, break free and set your sights high. Hold your head aloft because you have earned that right. Instruct yourself to be a great individual and believe in that self, for if you don’t believe in yourself, it will be impossible for others to believe in you.

You can make of yourself anything you wish/choose.  Create your destiny and then go out and live it with absolutely no regrets.

And most important - if you LOVE someone tell that person for you do not know what tomorrow may bring. And learn a lesson in life each day that you live.

THAT'S THE STORY OF LIFE!

Să purced așadar la tradus:
Câteodataă oamenii intră în viața ta și tu știi imediat că erau meniți să fie acolo, în special pentru a servi unui scop: să te învețe o lecție importantă sau să te ajute să îți dai seama cine ești cu adevărat sau cine vrei să devii.

Niciodată nu știi cine ar putea fi oamenii aceștia (e posibil să fie colegul de cameră, un vecin, un coleg de serviciu, un prieten pe care l-ai pierdut de mult, altcineva apropiat și important sau chiar unul complet străin) dar când vă priviți în ochi știi în chiar acel moment că viața ta va fi afectată in mod profund.

Și câteodată lucrurile care ți se întâmplă pot să îți pară oribile, dureroase sau nedrepte la început, dar dacă reflectezi îți dai seama ca fără lupta pe care ai dus-o ca să depășești aceste obstacole nu ți-ai fi realizat potențialul, tăria, puterea voinței sau tăria inimii.

 Totul se întâmplă dint-un motiv anume. Nimic nu se petrece la întâmplare sau la noroc. Boala, accidentele, dragostea, momentele pierdute de adevărată măreție si curată prostie, toate se înâmplă ca să ți se testeze limitele sufletului.

Fără testele astea mici, indiferent de ce fel, viața ar fi ca un drum neted, pavat, direct, plat, spre nicăieri. Ar fi confortabil si sigur dar plicticos și fără haz.

Oamenii pe care îi intâlnești și care îți afecteaza viața, succesele și eșecurile, te ajută sa creezi omul care ești și care vei deveni. Chiar și evenimentele negative pot deveni experiențe din care ai de învățat dacă le mânuiești cum trebuie.

De fapt ele sunt cele mai importante/ întristătoare. Dacă cineva te rănește, te trădează sau îți frânge inima, iartă-l, pentru ca ți-a dat o lecție despre încredere și importanța de a fi atent (grijuliu) când îți deschizi inima și ochii către lumea reală.

Fă ca fiecare zi să conteze. Apreciază fiecare moment și ia din fiecare eveniment (întâmplare) toate acele adevăruri pe care le poți folosi, pentru că s-ar putea să nu mai poți avea niciodată acea experiență. Stai de vorbă cu oameni cu care n-ai schimbat niciodată nici un cuvânt inainte și de data asta, ai grijă să și asculți.
 
Permite-ți să te îndrăgostești, eliberează-te și stabileste-ți țeluri înalte. Tineți capul sus pentru că ai dobândit acest drept. Învață-te să fii un tip grozav și crede in tine, pentru că dacă tu nu crezi în tine însuți va fi imposibil altora să creadă în tine.

Poți să faci din tine orice îți dorești sau alegi. Creează-ți destinul și pe urmă du-te și trăiește-l fără absolut nici un regret.

Și ce e mai important - dacă IUBEȘTI spune-i asta persoanei  iubite pentru că nu știi ce aduce ziua de mâine. Și învață o lecție în fiecare zi din viața ta,

ASTA ESTE POVESTEA VIEȚII

Niciun comentariu: