duminică, 14 septembrie 2014

Amor secret


Iubirea secretă e cel mai greu de îndurat. Ți se pare că te sufoci, ți se pare câteodată că nu mai poți respira...
Toți sunt impotriva ta (voastră)...societatea, și...celălalt...dacă e un trio...ceilalți...dacă sunt patru...
Câteodată chiat tu te simți vinovat, și asta e și mai greu de îndurat.
Paote ajută dacă dragostea asta e între îndrăgostiți care sunt la mare departare unul de altul, dar mă îndoiesc.
Si desigur toți sunt împotriva voastră, pentru că sunteți păcătoși...
Amintiți-vă de Francesca Da Rimini și Paolo Malatesta...Dante i-a găsit in Iad.
The secret love is the hardest thing to endure. You seem to choke inside, you seem you cannot breathe sometimes...
Everybody is against you...the society, and...the other...if is about a trio...or the others... if is about a quartet...
Some
times even you feel guilty, and this is even more hard to endure...
Maybe helps if this love is between lovers far away of each other, but I doubt it...

And of course everybody is against you, because you are sinners...
Remember Francesca Da Rimini and Paolo Malatesta...Dante found them in Hell.


Viorica Munteanu.

Hélène Rollès - Amour secret (숨겨놓은 사랑)

http://youtu.be/A-YeFbHmY20

Amour secret Obliges de se cacher
Amor secret Obligat să te-ascunzi
Secret love Forced into hiding
숨겨놓은 사랑 감춰야만 하는 사랑
Amour secret Toujours dissimule
Amor secret Mereu disimulat
Secret love Always concealed
숨겨놓은 사랑 언제나 숨겨진 사랑
Amour secret Pas le droit de le dire
Amor secret Fără drept să îl spui
Secret love No right to tell
숨겨놓은 사랑 말할 수 없는
Amour secret Condamnes a mentir Quand on voudrait
Amor secret condamnat la minciună Când tu ai vrea
Secret love Condemned to lie When one wishes to
숨겨놓은 사랑 거짓말할 수밖에 없는
Crier au monde entier Son bonheur et sa joie
Să-i strigi lumii întregi Fericirea si bucuria ta
Shout to the whole world Her happiness and joy
온 세상에 서로 사랑한다고
De s'aimer si fort que ca
De-a te iubi atât de puternic
Of love so strong that...
자기 기쁨과 행복을 외치고 싶을 때
Mais toi et moi N'en n'avons pas Encore le droit
Dar tu si eu Nu avem Încă dreptul
But you and I Have not yet The right
그렇지만 너와 나 아직 그럴 수가 없어
Amour secret Cacher tous ses sentiments
Amor secret Ascunzând toate sentimentele
Secret love Shrouds her feelings
숨겨놓은 사랑 모든 감정을 감추는
Amour secret S'empecher tout le temps
Amor secret Împiedicându-se tot timpul
Secret love Withholds her all the time
숨겨놓은 사랑 항상 서로를 억제하는
Amour secret Ne pas pouvoir t'embrasser
Amor secret Neputând să te sărut
Secret love Not being able to kiss you
숨겨놓은 사랑 너의 입맞춤 안에서
Quand je voudrais Mourir dans tes baisers Quand il faudrait
Când aș dori Să mor sărutându-te Cand ar trebui
When I just want to Die in your kisses When I should
잠들고 싶을 때 입맞출 수 없는...
Est-ce qu'un matin enfin Tu me prendras la main
Ca într-o dimineață Să mă iei de mână
Will that morning finally come You would take my hand
어느 날 아침 다른 사람들에 대한 두려움 없이 내 손을 잡겠니
Sans avoir peur des autres Sans que t'aimer soit une faute
Fără să ne temem de alții Făaă ca iubirea noastră să fie o greșeală
Without others around Just your beloved, without guilt
널 사랑하는 것이 잘못이 아닌 걸 그러나 난 온 세상에 널 사랑한다고
Oui je voudrais
Când aș dori
When I should wish
내 행복과 기쁨을 외치고 싶어
Paolo And Francesca Da Rimini 1855 Dante Gabriel Rosetti

Dante Gabriel Rosetti Paolo Malatesta and Francesca Da Rimini .1862

'Paolo and Francesca da Rimini', Dante Gabriel Rossetti
'Dante Meditating the Episode of Francesca da Rimini and Paolo Malatesta' (1852), by Joseph Noel Paton. 
The Kiss (Paolo Malatesta and Francesca Da Rimini) Rodin sculpture
Dante Gabriel Rossetti - Paolo Malatesta and Francesca da Rimini
Paolo and Francesca da Rimini (after Dante Gabriel Rossetti) by Henry Treffry Dunn Date painted c.1896-1898
Paolo and Francesca da Rimini (after Dante Gabriel Rossetti) by Henry Treffry Dunn Date painted c.1896-1898
Dante Gabriel Rossetti, Paolo and Francesca Da Rimini (Detail) [1855
Dante Gabriel Rossetti, Paolo and Francesca Da Rimini (Detail) [1855
William Dyce, Francesca da Rimini, 1837, National Gallery of Scotland, Édimbourg.
Paolo Malatesta and Francesca Da Rimini by Amos Cassioli
Gianciotto Discovers Paolo and Francesca by Jean Auguste Dominique Ingres
Clemente Alberi (Bologna, 1803-1864) Paolo e Francesca da Rimini sorpresi da Gianciotto, 1828
Joseph Anton Koch--Paolo da Malatesta and Francesca da Rimini surprised by Gianciotto Malatesta, 1804-1805
Francesca da Rimini and Paolo Malatesta - Lajos Gulacsy.-1903
Munro Alexander Paolo and Francesca
Paolo and Francesca by Gaetano Previati, 1887
George Frederic Watts - Paolo e Francesca sorpresi da Gianciotto-1805
Ary Scheffer, Francesca da Rimini and Paolo Malatesta appraised by Dante and Virgil (1835)
Gustave Doré - Paolo and Francesca da Rimini
Gustave Doré - Paolo and Francesca da Rimini. (Detail)
Roberto Alagna woos Vassileva in Paris Opera's Francesca da Rimini
The Death of Francesca de Rimini and Paolo Malatesta - Alexandre Cabanel 1870

The Lovers' Whirlwind, Francesca da Rimini and Paolo Malatesta. by William Blake, 1824-7
 

Niciun comentariu: