duminică, 4 septembrie 2016

”Viața în sine este esența,” Khalil Gibran.

Am  găsit undeva două citate (în coreeană) care mi s-au părut foarte interesante. A durat mult până să găsesc textul inițial în engleză dar până la urmă, cu ajutorul unei prietene, am reușit. L-am tradus în română și vă ofer rezultatul (dar nu și textul în coreeană :)

If I accept the sunshine and warmth I must also accept the thunder and lightning.
(Khalil Gibran from Mary Haskell’s Journal. March 12, 1922.)
If I can open a new corner in a man’s own heart to him I have not lived in vain. Life itself is the thing, not joy or pain or happiness or unhappiness. To hate is as good as to love - an enemy may be as good as a friend. Live for yourseld - live your life. Then you are most truly the friend of man. - I am different every day - and when I am eighty, I shall still be experimenting and changing. Work that I have done no longer concerns me - it is past. I have too much on hand in life itself.

Dacă accept soarele și căldura trebuie să accept deasemenea și tunetele și fulgerele.
(Khalil Gibran din Jurnalul lui Mary Haskell. 12 Martie, 1922.)
Dacă pot să deschid un colț nou în inima unui om nu am trăit în van. Viața în sine este esența, nu bucuria sau durerea sau fericirea sau nefericirea. E tot atât de bine să urăști ca și să iubești, un inamic poate fi tot atât de bun ca și un amic. Trăiește pentru tine, trăiește viața ta. Atunci ești într-adevăr prieten cu oamenii. - Sunt diferit în fiecare zi și când voi fi de 80 de ani tot voi experimenta și mă voi schimba. Ce am făcut nu mă mai interesează, este în trecut. Am prea mult de-a-face cu viața însăși.
(Khalil Gibran din Jurnalul lui Mary Haskell. 25 Decembrie, 1912.)Paintings by Lebanese Artist Wajih Nahlé

Niciun comentariu: