sâmbătă, 22 noiembrie 2014

Cutremur 22.11. 2014

Tot citeam azi un articol despre semnificația numerelor 11 și 22...

Nu numai societatea românească s-a cutremurat în timpul și după alegeri, ci și pământul...Cam la ora la care s-a mișcat și în 1977. Familia mea din București nu l-a simțit, poate zona noastră Militari, Drumul Taberei e mai puțin seismică.

M-am documentat...5,6 pe scala Richter, pentru Mercali am consultat Wikipedia (Richter e până la 10, Mercali până la XII)...Richter măsoară energia, Merrcali efectele. Pentru că totuși am auzit un trosnet, cred că a fost IV pe Mercali... Vorbeam la telefon, convorbirea (pe Vodafone) a decurs în bune condiții înainte, în timpul și după cutremur...Dacă mă gândesc mai bine, am auzit înainte un uruit ca de camion care trece pe stradă, dar pe strada noastră dintre blocuri camioane trec foarte rar, și în nici un caz Sâmbătă noaptea.


S-a simțit la București, Constanța, Iași, Tulcea, Galați, Botoșani. Mi-am amintit ce spunea o colegă de serviciu, geologă, după cutremurul din 1977, despre Podișul Transilvaniei, că are o structură geologică antiseismică...Cineva spunea (acum) că în Vestul țării nu s-a simțit.


Under 2.0     I
2.0 – 2.9     II – III
3.0 – 3.9     III – IV
4.0 – 4.9     IV – V
5.0 – 5.9     V – VI
6.0 – 6.9     VI – VII
7.0 – 7.9     VII or higher
8.0 or higher     VIII or higher

I. Not felt     Not felt except by a very few under especially favorable conditions.I. Nu se simte  Nu se simte cu excepția câtorva în condiții favorabile în mod special.

II. Weak     Felt only by a few persons at rest, especially on upper floors of buildings.

II. Slab   Simțit doar de unele persoane aflate la odihnă, în special la etajele de sus ale clădirilor.

III. Weak     Felt quite noticeably by persons indoors, especially on upper floors of buildings. Many people do not recognize it as an earthquake. Standing motor cars may rock slightly. Vibrations similar to the passing of a truck. Duration estimated.

III. Slab  Simțit destul de bine de persoane afalte în interior, în special la etajele de sus ale clădirilor. Multe persoane nu își dau seama că e un cutremur. Mașinile care stau pe loc pot să se legene ușor. Vibrații asemănătoare cu cele produse de camioane. Se poate estima durata.

IV. Light     Felt indoors by many, outdoors by few during the day. At night, some awakened. Dishes, windows, doors disturbed; walls make cracking sound. Sensation like heavy truck striking building. Standing motor cars rocked noticeably.

IV. Ușor. Simțit de mulți aflați în interior, afară, doar de unii, în timpul zilei. Noaptea unii se trezesc din somn. Vase, ferestre, uși se mișcă din loc, pereții trosnesc. Senzații ca niște camioane grele care cutremură clădirile. Mașinile care stau se leagănă vizibil.

V. Moderate     Felt by nearly everyone; many awakened. Some dishes, windows broken. Unstable objects overturned. Pendulum clocks may stop.

 V. Moderat. Simțit cam de toată lumea, unii se trezesc din somn. Se sparg unele vase, ferestre. Obiecte instabile se răstoarnă. Se pot opri pendulele.

VI. Strong     Felt by all, many frightened. Some heavy furniture moved; a few instances of fallen plaster. Damage slight.


VI. Puternic.  Simțit de toată lumea, mulți se sperie. Se mișcă unele mobile greleș poate să cadă ipsos. Pagube ușoare.

VII. Very Strong     Damage negligible in buildings of good design and construction; slight to moderate in well-built ordinary structures; considerable damage in poorly built or badly designed structures; some chimneys broken.

VII. Foarte puternic  Pagube neglijabile în clădiri bine construite, ușoare spre moderate în structuri obișnuite bine construite, pagube considerabile în clădiri  prost construite sau cu design necorespunzător, unele coșuri de sobă sfărâmate.

VIII. Severe     Damage slight in specially designed structures; considerable damage in ordinary substantial buildings with partial collapse. Damage great in poorly built structures. Fall of chimneys, factory stacks, columns, monuments, walls. Heavy furniture overturned.

VIII.Sever  Pagube usoare în special în structuri de designș pagube considerabile în clădiri solide, cu prăbușiri parțiale. Pabube mari în construcții șubrede. Căderi de coșuri de sobe, coșuri de fabrici, coloane, monumente, pereți (ca in 4 Martie 1977) Mobile grele răsturnate.

IX. Violent     Damage considerable in specially designed structures; well-designed frame structures thrown out of plumb. Damage great in substantial buildings, with partial collapse. Buildings shifted off foundations.

IX. Violent   Pagube considerabile în special în structuri de design, unele bucăți de vitralii ies din ramele de plumb. Pagube mari în clădiri solide, cu prăbușiri parțiale. Clădirile pot ieși din fundații.

X. Extreme     Some well-built wooden structures destroyed; most masonry and frame structures destroyed with foundations. Rails bent.

X.  Extrem  Unele structuri de construcții din lemn solide se distrug. Cele mai multe structuri de zidărie se distrug cu fundații cu tot. Se îndoaie șinele.

XI. Extreme     Few, if any (masonry), structures remain standing. Bridges destroyed. Broad fissures in ground. Underground pipe lines completely out of service. Earth slumps and land slips in soft ground. Rails bent greatly.

XI. Extrem    Dacă există ziduri de cărămidă sau piatră unele pot rămâne în picioare. Se distrug poduri. Apar fisuri mari în pământ. Conductele subterane sunt complet nefolosibile. Alunecări de teren. Șinele se îndoaie puternic.

XII. Extreme     Damage total. Waves seen on ground surfaces. Lines of sight and level distorted. Objects thrown upward into the air.

XII. Extrem. Pagube totale. Pe suprafața pământului se văd valuri. Se distorsionează liniile de vedere și de nivel. Sunt aruncate obiecte în aer.

Niciun comentariu: