duminică, 10 august 2014

Război și Pace

Din câte forme de organizare a societații au existat dealungul vremii cea mai adecvată progresului tehnologic existent azi este, fără indoială democrația, diferită de modelul oferit de Grecia Antică prin aceea că, cel puțin teoretic, nu mai exista sclavi. Din păcate nici una din cele două forme de democrație existente, cea capitalistă si cea socialistă nu poate rezolva toate problemele care duc la apariția crizelor. Cea mai acută dintre probleme este lipsa echității...Societatea socialistă, așa cum a fost ea ințeleasă in țările lagaărului comunist a creat și ea multe inechități.

Am putea spune că e în firea umană să încerce să obțină, in mod egoist, cât mai multe avantaje proprii din ceea ce ii oferă viața. Numai prin educație cineva cu o fire mai generoasă poate să renunțe la nevoile proprii si să se dedice în întregime ajutorării celor năpăstuiți. De regulă acest fel de educație se face prin intermediul religiei, dar există si excepții. De aceea asemenea persoane sunt considerate sfinte.

Nu trebuie însă să uităm ca nu odată democrația, prin intermediul alegerilor libere, a dus la insturarea unora dintre cele mai atroce regimuri, și unul din exemplele arhicunoscute este cucerirea puterii, în Germania nterbelică, de catre Partidul Nazist.

Noi în școală (mă refer mai ales la cei ce au început școala in anii 50) am fost induși să punem accent in special pe latura extremistă, fascistă, a acestui partid. Dar pe masură ce am inaintat în vârstă și am citit din ce în ce mai multe relatări despre ce s-a întâmplat in acea perioadă, din diferite surse (din fericire am avut parte si de așa numitul dezgheț cultural și nu a trebuit să mă limitez numai la sursele oferite de propaganda comunistă, un avantaj fiind și acela că am fost dăriută de Dumnezeu cu darul de a învăța cu ușurință limbi străine) am început sa dau atenție și la aspectul pe care comuniștii îl treceau sub tăcere, și anume că acest partid era Socialist.

Și intr-adevăr, priza pe care a avut-o Hitler asupra maselor se explică tocmai prin acest aspect. El s-a preocupat ca Germania, ieșită de nu prea mult timp dintr-un război pe care l-a pierdut, să se dezvolte din punct de vedere economic. E de notorietate faptul ca infrastructura construită atunci, cu nenumarate autostrăzi e un model chiar și azi pentru orice stat din lume. Numai o persoană cu o viziune limitată, ca acest fost Ministru al Transporturilor ajuns Președintele țării noastre a putut să bagatelizeze si să neglijeze o asemenea lecție.

Ceea ce vreau eu sa subliniez e că, la început, un regim autoritar si extremist, cu o putere nelimitată asupra cetațenilor, putere menținută de cele mai multe ori prin teroare, poate sa pară, pentru un timp, benefic pentru cei care i se supun. Numai că asemenea regimuri alunecă repede pe panta violenței și a intoleranței, aducând uneori, mai ales in timpurile moderne și contemporane, o izolare și o adversitate din partea altor state.

Este ceea ce, dupa părerea mea, s-a intâmplat in Gaza si se întâmplă in Statul Islamic creat de ISIS. Atâta vreme cât conducătorii pot să facă supușii lor să creadă că toți dușmanii se află in afara granițelor vor avea parte de susținerea populară. Dar să îi ferească Dumnezeu ca oamenii să înceapă să înteleagă adevărata față a celor ce li se întâmplă.

Din păcate persoanele mai puțin instruite sau chiar instruite dar care nu sunt dispuse să vadă mai departe de lungul nasului nu sunt în stare să cuprindă toate aspectele situației lor, ele se lasă prinse în plasa propagandei religioase sau ideologice care li se servește zi de zi și nu învață nimic din lecțiile istoriei
.
 

Niciun comentariu: