duminică, 21 mai 2017

Frânghia orbului

Din când în când prietenul meu Ja Deung (Cha Dâng) ne oferă câte o povestire budistă plină de învățături. Mi-a plăcut atît de mult cea de azi încât am făcut un mix din cele două traduceri automate Bing și Google și l-am folosit ca bază pentru traducerea în română. Mie povestirea mi-a dat mult de gândit, sper că și voi veți avea aceeași reacție.

Un interpret (actor) mergea pe stradă une sunt ”oameni vii”. A auzit un țipăt. Când s-a apropiat de locul de unde venea sunetul a văzut un orb care atârna de o frânghie la marginea unei stânci și țipa din toate puterile. Dar interpretul a stat nemișcat pentru că locul de sub stâncă era plat. Dacă orbul dădea drumul la frânghie putea să ajungă în siguranță pe pământ dar pentru că nu vedea se ținea de frânghie cu frica morții.
Interpretul i-a spus: ”Dă drumul la frânghie”
Orbul a strigat la el. ”Cum poți vorbi cu atâta cruzime? Dacă dau drumul la frânghie o să mor”   În acel moment frânghia s-a rupt și orbul a aterizat în siguranță. 
Noi suntem ca acel orb. Când dăm drumul la frânghia de care ne ținem ne temem de moarte dar frânghia ne spune că ni se deschide o nouă lume. Frânghiile sunt diferite. Unele sunt frânghii de onoare, altele sunt frânghii de putere, unele sunt frânghii de proprietate, altele sunt frânghii de casă. Frânghia va fi ca o sfoară groasă dar putredă. Și într-o zi s-ar putea să se rupă. E ca și cum ai muri dar se deschide o nouă lume. Nu există eșec în viață. Viața e doar o experiență. Experiența mai multor vieți.
Voi ce ziceți?
Este o dimineață proaspătă de weekend.
Sper că vă veți peterece Duminica (el nu a zis așa, a zis holiday, vacanță, fiind călugăr budist) comfortabili și fericiți”

Nu vă apucați să mă întrebați de ce un interpret (performer sună cuvântul în engleză) și nu o altă ocupație, nici cum a ajuns orbul să se țină de o frânghie la marginea unei stânci, eventualele răspunsuri la aceste întrebări sunt irelevante, importantă e morala care se poate trage de aici, și anume că schimbarea, indiferent în ce direcție se produce nu trebuie privită cu teamă pentru că din orice ni se întâmplă putem învăța ceva, putem câștiga experiență. Și cum facem noi românii, am să mă dau ca exemplu. 

Când am trăit experiența cu descoperirea și tratarea cancerului nu m-am temut deloc de moarte, am fost foarte senină și iată că schimbarea pe care a adus-o acea experiență a fost benefică...mi s-a împlinit visul de a fi la pensie și a dispune de timpul dăruit astfel așa cum mi-a plăcut, de cele mai multe ori. Această parte de viață din ultimii 22 de ani a fost mai bogată, mai plină de evenimente plăcute și experiențe fericite decât tot ce am trăit în cei 51 de ani de dinainte.

Dar să revin la oile, pardon, povestirea care mi-a inspirat acest articol. Iată și traducerea automată în engleză, Am explicat de multe ori de ce folosesc engleza.

”Change is not just an awful existence, but a new world, a more diverse life experience. One performer is going down the street, where the "people are alive!" He heard a scream. As the performer went to the sounding place, one blind was screaming with all his might, hanging on the rope from the end of the cliff. But the performer stood still, and the place where the blind was hanging was right above the flat land. When you release the rope, you can safely go to the ground, but because you can not see the front, you are hanging with the power to die. The performer said. "Put the rope." The blind man shouted at him. "No, how can you speak so cruelly? If I release this rope, I will die!" At that moment, the rope was cut open, and the blind was safely grounded. The blind is what we are. When you release a rope that is being held, it's a fear of dying, but the rope is telling you that a new world will be opened.. The ropes are varied. Some are ropes of honor, some are ropes of power, some are ropes of property, some are ropes of the house ... The rope would be like a rotten thick and rugged braided line (rope). And some day it must be cut off. It is likely to die, but a new world unfolds. There is no failure in life. Life is just an experience. To experience more diverse lives. How about you? It is a refreshing holiday morning! I hope you will spend your holidays comfortably and happily ...”

Textul inițial, în coreeană. 


변화는 두려운 존재가 아니라 새로운 세상, 더 다양한 삶을 경험하는 것일뿐입니다.
한 수행자가 길을 가고 있는데 어디선가 "사람 살려!" 하는 비명이 들렸습니다. 수행자가 소리 나는 곳으로 가보니, 웬 장님이 낭떠러지 끝에서 밧줄에 매달린 채 사력을 다해 소리 지르고 있었습니다. 그런데 수행자가 가만히 보니 장님이 매달려 있는 곳은 평평한 땅 바로 위였습니다. 밧줄을 놓으면 안전하게 땅을 디딜 수 있는데, 앞을 보지 못하니까 죽을힘을 다해 매달려 있는 것이었습니다. 수행자가 말했습니다. "밧줄을 놓으시오." 그 말을 듣고 장님이 소리쳤습니다. "아니, 어떻게 그리 잔인한 말을 할 수 있소? 이 밧줄을 놓으면 나는 죽는단 말이오!"
그 순간 밧줄이 툭 끊어졌고, 장님은 안전하게 땅바닥을 딛게 되었습니다. 장님은 바로 우리의 모습입니다. 붙들고 있는 밧줄을 놓으면 죽을 것 같은 두려움, 그러나 그 밧줄을 놓으면 새로운 세상이 열린다는 것을 모르는 어리석음을 말하고자 한 것이지요. 밧줄은 참 다양합니다. 어떤 분은 명예의 밧줄, 어떤 분은 권력의 밧줄, 어떤 분은 재산의 밧줄, 어떤 분은 권속의 밧줄… 그 밧줄은 썩은 동아줄 같은 것입니다. 그리고 언젠가는 반드시 끊어지게 되어 있지요. 놓으면 죽을 것 같지만 오히려 새로운 세상이 펼쳐집니다.
삶에 실패는 없습니다. 삶은 경험일 뿐입니다. 더 다양한 삶을 경험하는 건
어떠세요? 싱그러운 휴일 아침입니다!
모든 분들이 휴일 편안하고 행복하게 보내시길 바라면서...
~자등합장~


Prietenul meu a adăugat la text poze cu bujori care sunt simbolici pentu bogăție, onoare, iubire, frumusețe și sunt un semn de noroc și căsătorie fericită. 

Mesajul florilor ar fi ”Amintește-ți că acțiunile tale se reflectă asupra ta și a altora (prietenul meu a avut mai multe postări pe această temă, cu extrase din o carte sfântă budistă) și totdeauna străduiește-te să acționezi cu respect și în mod onorabil. Să nu-ți fie teamă să ceri scuze dacă ai greșit cu ceva, și împarte Iubirea ta și altora ca să le îmbunătățești și lor viața.

Eu însă am ales niște poze făcute ieri după ploaie, pentru că îmi place mult cum arată picăturile de ploaie ca niște perle pe petalele fine de flori.Niciun comentariu: