marți, 21 februarie 2017

Viața la Țară. În Japonia.

Am citit ceva foarte interesant despre Japonia și diferit de situația din Coreea, dar mai ales din România. 

Prietenul meu Lee Yang Hun a vizitat Japonia de mai multe ori și a observat că satele lor sunt departe de a fi părăsite sau într-o stare deplorabilă. El face comparații cu Coreea de Sud dar comparația e valabilă și pentru România.

Iată traducerea eseului lui pe care o fac după traducerea lui Google în engleză a textului original în coreeană

”De nu sunt case părăsite în Japonia?

Când am mers la țară înJaponia nu era nici o casă ruinată.

Iatăconcluziile la care  am ajuns după observațiile făcute de mai multe ori timp de câteva zile.

1. E OK să trăiești la țară în Japonia. Nu e o nenorocire ca în Coreea.

2. Condițiile în care se face educație în zona rurală nu sunt rele.
Intervin în mod activ conducerea școlii și guvernul. Sunt profesori excelenți la țară. De aceea există examene la liceu.

3. Rețeaua feroviară este conectată la fiecare colț al țării și nu există disconfort în trafic ca în Coreea. Mulți nici nu au mașină. (nu au nevoie)

4. Fetele japoneze nu evită să se căsătorească la țară.

5. Companiile importante sunt distribuite în mod aproape egal în țară, fiind afiliate între ele. 

6. Administrația locală și tot ce ține de ea e angajată în activități care să îmbunătățească toate condițiile în mediul rural. 
În special șefii administrativi nu văd provinciile ca pe trepte pentru avansarea în politica centrală.

7. Condițțile de locuit în orașele japoneze sunt precare și de aceea se preferă să se locuiască la țară.

8. În ariile rurale au avut succes metodele de avangardă, turism, cultivarea de produse agricole curate (ecologice, aș zice eu)

9. Absolvenții de liceu merg la colegiu și moștenesc afacerile în cumpărarea de case, magazine locale, sau electronice pentru locuințe.
Rata de admisie în colegiile de patru ani este de o treime față de cea din Coreea. 

10. Funcționarii publici sunt competenți și curați (necorupți)

11. Chiar și întreprinderile mici și mijlocii garantează sevriciu stabil și pensie pe viață. 
Administrația monitorizează cu grijă asta.

12. Pe cât posibil nu permit muncitori străini. Nici scurtături.  

Why is there no empty house in Japan

When I went to the Japanese countryside, there was no house just before the collapse like we did.
This is the conclusion I have gained from observing many times over several days.

1. It's ok to live in the countryside. It is not completely devastated like Korea.

2. Educational conditions in rural areas are not bad.
The school board and the government actively intervene. There are many excellent teachers in the countryside. This is why there are still high school examinations.

3. The railroad is connected to every corner of the country and is not a traffic discomfort like Korea. I do not even have a car.

4. Japanese girls do not avoid marrying in the countryside.

5. The chaebol enterprises are almost evenly distributed in the countryside, one company affiliated to each other.

6. Branches, markets, and formalities of the prefectural municipal government, the head of the administrative agency, actively engage in activities to improve conditions in rural areas.

Particularly, regional leaders do not regard the provinces as a stepping stone to advance into the central politics

7. Housing in Japan is poor and the country house is preferred

8. Pioneering in rural areas, tourism, and cultivating clean agricultural products, has been successful in rural areas.

9. Young Japanese high school graduates go to college and inherit their own businesses in homebuyers, local shops, or home appliances.
The rate of admission to regular four-year colleges is one-third of that in Korea

10. Public officials are clean and competent.

11. Even small and medium-sized enterprises in rural areas are guaranteed lifetime retirement with stable employment. The administration thoroughly monitors this.

12. Do not allow foreign workers as much as possible. Dismiss a shortcut

Translated by Google.”

Ce ziceți ne mutăm în Japonia? Ups, punctul 12 e descurajant. Eh, de am putea întroduce mentalitatea japoneză la noi (cea despre condițiile de trai, coeziunea, modestia și respectul) ce bine ar fi. Un vis frumos, o utopie.

Iată și textul original în coreeană. 

일본에 왜 빈집이 없는가?

일본 시골에 다녀 보니 우리처럼 완전히 붕괴 직전의 집은 없습니다.
제가 여러 번에 걸쳐 여러 날 다니면서 유심히 관찰하여 얻은 결론은 이렇습니다.

1. 시골이 살기 괜챦다. 한국처럼 완전 황폐화되어 있지 않다.

2. 시골의 교육 여건이 나쁘지 않다.
교육청과 정부가 적극 개입한다. 우수교사들이 시골에도 많다. 이는 고교시험이 남아 있는 까닭도 있다.

3. 철도가 시골 구석구석까지 연결되어 한국처럼 교통 불편이 아니다. 자가용 없어도 산다

4. 일본 처녀들이 시골에 시집 가기를 기피하지 않는다.

5. 재벌 기업들이 전국 시골에 정(면) 단위로 산하 기업 1사씩 거의 골고루 배치되어 있다.

6. 행정기관의 장인 현시정(縣市町)의 지사, 시장, 정장이 시골 거주 여건 개선을 위해 적극적으로 활동 개입한다.
특히 시장 등 지역지도쟈들이 지방을 중앙정계로 진출하는 징검다리로 여기지 않는다

7. 일본의 주택공급 여건이 나빠 시골집도 선호된다

8. 시골툭산품, 관광, 청정농산물 재배 등 다양한 활로 개척이 농촌에서 성공을 겨두고 있다.

9. 일본 고졸 청년 처녀들은 대학에 가지 얺고 내고장 기업이나 지역 상점 취업 또 가전의 자영업을 계승한다.
정규 4년제 대학 진학율은 우리나라의 1/3 수준이다

10. 공무원들이 깨끗하고 유능하다.

11. 비록 시골 중소기업이라도 취업의 안정과 함께 평생 정년이 보장된다. 행정이 이를 철저히 감시한다.

12. 외국근로자들을 가능한한 들이지 않는다. 편법을 배격한다

Am preluat și pozele puse de el

Niciun comentariu: