sâmbătă, 10 decembrie 2016

Despre ideal și iubire fără speranță

Am găsit un pasaj interesant într-un articol la care a dat link prietena mea de pe facebook, Ji Hwa Hong. Articolul e foarte interesant și dacă aveți Chrome și știți limba engleză vă recomand să îl citiți, merită. https://namu.wiki/w/%EC%9D%B4%EC%83%81 Am pus întâi traducerea în engleză făcută de Google prin Chrome, apoi am tradus în română, întâi literar apoi foarte liber, și în final am pus textul original, în coreeană. "Sir, is it possible to compromise between ideal and reality?" I pondered for a moment and then I told the student. "I think it might be a luxury to talk about ideal and real compromise.Reality is like a torrent, an overwhelming river trying to drag everything in the direction that you want to go.You are in this torrent right now If you do not want to be caught in a rapids, you have to hold that piece of wood on the river bed, but even so, the rapids are so strong that it's easy to get dragged. But if we do not have a piece of wood in the riverbed, we can not resist the strength of the rapids. " ”Domnule, este posibil să facem un compromis între ideal și realitate? M-am gândit un moment și i-am răspuns studentului. ”Mă gândesc că ar fi un lux să vorbim despre un compromis între ideal și real. Realitatea este ca un torent, un râu copleșitor care încearcă să târască totul în direcția în care vrei să mergi. Chiar acum ești în acest torent și dacă nu vrei să fi prins într-o vâltoare trebuie să te ții de acea bucată de lemn de pe albia râului (așa s-ar traduce liber, dar mie mi se pare mai logic să te ții de copacul care crește în albia râului) dar chiar și așa vâltorile sunt atât de puternice încât este ușor să fii tâtât. Dar dacă nu avem o bucată de lemn (un copac de care să ne agățăm) nu putem rezista puterii vâltorilor. (Timp necesar pentru filozofie) În română s-ar zice mai bine că valul vieții ne poate duce în altă direcție decât cea în care dorim să mergem, dar dacă vrem să rezistăm trebuie să ne ancorăm bine de niște principii, altfel valul vieții ne poartă unde vrea el. "선생님, 이상과 현실은 타협할 수 있는 것인가요?" 잠시 숙고하다가 나는 그 학생에게 말했다. "이상과 현실의 타협에 대해 이야기하는 것 자체가 사치가 아닐까 생각됩니다. 현실이란 급류, 그러니까 모든 것을 휩쓸어 자신이 가고자 하는 방향으로 끌고 가려는 압도적인 강물과 같은 것이지요. 여러분은 지금 이런 급류 속에 있는 겁니다. 그럼 이상이란 무엇일까요? 그건 여러분의 손에 들려 있는 작은 나무토막 같은 겁니다. 급류에 휩쓸리지 않으려면 그 나무토막을 강바닥에 박고 버텨야만 합니다. 물론 그렇다고 해도 급류의 힘이 너무 강해 질질 끌려가기 쉬울 겁니다. 그렇지만 강바닥에 박은 나무토막이 없다면, 우리는 급류의 힘에 저항할 수도 없습니다." <철학이 필요한 시간> 中 Dar aceasta nu este tot...Am mai găsit și alte pasaje interesante cum ar fi ”허나 이리도 아름다운 이상이라도 현실에 옮기면 꿈꾸었던 이상보다 열화되며, 심지어 추해지는 경우도 있다. 이를테면 공산주의. 모두가 평등하고 행복하게 사는 삶을 바랐으나 결국 독재, 폭력, 나태 등 인간 본연의 추악한 면만을 보여주고 몰락해 버렸다. 그렇기에 오직 이상만을 대책없이 쫓아가기보다는, 이상을 바탕으로 하는 현실적인 노력과 준비를 하는 게 중요한 것이다.” ”But even if it is a beautiful ideal, moving to reality will deteriorate more than the ideal it dreamed of, and even it may become ugly. Such as communism . All hoped for a life of equal and happiness, but eventually they showed only the ugly side of human nature such as dictatorship, violence, and slothfulness. Therefore, it is important to make realistic efforts and preparations based on ideals, rather than just pursuing them without countermeasures.” ”Dar chiar dacă este un ideal frumos, când vrem să îl aplicăm în realitate se va deteriora mult dincolo de idelul visat, și chiar poate deveni urât. Cum e cazul comunismului. Toți au visat o viață de egalitate și fericire, dar mai apoi și-au arătat latura latura urâtă a naturii umane cum ar fi dictatura, violența și lenevia. Deci este important să facem eforturi realiste și pregătiri bazate pe idealuri mai degrabă decât să le urmărim fără contramăsuri” Și iată și un poem care va cere o traducere liberă, chiar dacă e posibil să distorsionez sensul inițial, bazându-mă pe o traducere Google automată. "젊은이여 이상의 날개를 활짝 펴고 날아가보자 가슴속에 꿈을 안고서 미래를 향하여 젊은이여 사랑의 날개를 활짝 펴고 날아가보자 가슴 속에 꿈을 안고서 그대를 향하여 세상의 그윽한 향기 온몸으로 느끼고 그 꽃 향기에 사랑을 담자 고운 선율 그대 노래 입술에 담고 미래의 꿈을 향하여 날아가보자"
-이미키, 이상의 날개 "Young man, let's spread the wings and fly away. With a dream in our heart and toward the future Young, spread the wings of love, let's fly With a dream in your heart and toward you I feel the fragrance of the world as whole body I love the fragrance of that flower Let 's put your song lyrics on your lips and fly to your dreams of the future " - the key is already more than wings ”Tinere, hai să ne întindem aripile și să zburăm Cu un vis în inimi, spre viitor Tinere, întinde aripile dragostei, hai să zburăm Cu un vis în inima ta si spre tine Simt parfumul lumii în tot corpul Îmi place parfumul acelei flori Hai să punem cuvintele cânteculuitău pe buze și să zburăm spre visele tale de viitor. ”
Cheia e deja mai mult decât aripile. Traducerea în engleză de pe Chrome e ușor diferită, nu o să mai încerc să traduc în română. "Young O let fly and spread wide over the wing to hold the dream in your heart stand toward the future, let's fly away Young O on the wings of love wide to hold the dream in your heart up toward you feel a profound scent all over the world love the flower scent damja a fine melodic singing lips Let's put it in your dreams fly towards the future "
- the key is already more than wings Tot de la Ji Hwa Hong am împrumutat un scurt poem care mi-a plăcut foarte mult 내가 그다지도 사랑했던 그대여 내 한평생에 차마 그대를 잊을 수 없으리라 내 차례에 못 올 사랑인 줄은 알면서도 나 혼자는 꾸준히 생각하리라 자 그러면, 내내 어여쁘소서 --시인 이상이 금홍에게 보낸 편지 중에서-- I loved you so much In my whole life I will not forget you. I know that it is not my turn to be love I will keep thinking on my own. Well, then, all day long, - In a letter to poet Kim Jin-hong, (I do not know were is this name, Kim Jin-hong) Google Translate ”Te-am iubit atât de mult Încât toată viața nu te voi uita Știu că nu e rândul meu să fiu iubită Dar am să continui să mă gândesc la tine Cât e ziua de lungă”

Work by Rosanne Pomerleau, American Painter

Niciun comentariu: